Wiadomości

10 kwietnia 2018

Zgromadzenie OIRP w Gdańsku 9.04.2018

W dniu 9 kwietnie w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego przy ul. Czajkowskiego 3 w Gdańsku odbyło się roczne Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Zgromadzonych powitał Dziekan Rady mec. Jerzy Mosek. Na Przewodniczącego zgromadzenia wybrano mec. Pawła Czerniewskiego. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Gdańsku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie Rady OIRP w Gdańsku z wykonania budżetu w 2017 r., sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
W kolejnym punkcie Dziekan przedstawił plan pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na rok 2018.
Skarbnik mec. Marek Rusiecki przedstawił projekt budżetu OIRP w Gdańsku na rok 2018.
Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej mec. Jarosław Niesiołowski stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady OIRP w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
– zatwierdzenia Sprawozdania Rady OIRP w Gdańsku z wykonania budżetu w 2017 r.
–  uchwalenia budżetu OIRP w Gdańsku na rok 2018.
– zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady OIRP w Gdańsku na rok 2018.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content