Wiadomości

16 października 2015

Zgłoszenia do udzielania ochrony prawnej cudzoziemcom

W związku z pismem Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (w załączeniu) i przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 września 2015 r. (w załączeniu),  uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Koleżanek i Kolegów radców prawnych wyrażających gotowość udzielania pomocy prawnej osobom,  o których mowa, w terminie do dnia 27.10.2015 r.

Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Izby.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content