Wiadomości

4 listopada 2019

Zgłoszenia do udzielania ochrony prawnej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenia do udzielania ochrony prawnej cudzoziemcom

W związku z  przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 4a Nieodpłatna informacja prawna i nieodpłatna pomoc prawna – w załączeniu),  uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Koleżanek i Kolegów radców prawnych wyrażających gotowość udzielania pomocy prawnej osobom,  o których mowa, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.

Zgłoszenia zawierające adres prowadzonej działalności lub adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej należy przesyłać do sekretariatu Izby na adres mailowy: oirp@oirp.gda.pl

Dodatkowe informacje:

https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content