Wiadomości

19 października 2016

Zgłoszenia do udzielania ochrony prawnej cudzoziemcom do 25.10.2015

W związku z  przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 4a Nieodpłatna informacja prawna i nieodpłatna pomoc prawna – w załączeniu),  uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Koleżanek i Kolegów radców prawnych wyrażających gotowość udzielania pomocy prawnej osobom,  o których mowa,w terminie do dnia 25.10.2016 r.

Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Izby.

Dodatkowe informacje:

http://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/informacje-dotyczace-rozliczen-dla-organizacji-pozarzadowych-adwokatow-i-radcow-prawnych/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content