Wiadomości

4 sierpnia 2016

Zaproszenie na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych (aplikantów radcowskich jak i radców prawnych zrzeszonych w OIRP-Gdańsk jak również spoza naszej Izby w razie wolnych miejsc) na wyjazd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu (Francja-Alzacja), którego celem będzie zapoznanie się z jego funkcjonowaniem oraz przybliżeniem tematyki składanych skarg na Polskę. Niniejszy wyjazd jest wyjątkową okazją zapoznania się z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce. Jest on polecany, w szczególności radcom prawnym zajmującym się składaniem skarg do Trybunału.

 

Proponowany harmonogram wizyty:

18 październik (wtorek) 2016 r.

  • przyjazd do Strasbourga w godzinach wieczornych i zakwaterowanie.

19 październik (środa) 2016 r.

  • udział w rozprawie (Grand Chamber hearing) w Europejskim Trybunale Praw Człowieka o godz. 9:15 ws. Regner v. Czech Republic (no. 35289/11),
  • zapoznanie się z działalnością Trybunału,
  • wizyta w Radzie Europy oraz zapoznanie się z jej działalnością,
  • wizyta w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasbourgu, gdzie jest zaplanowana rozmowa z pełnomocnikiem RP przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, której tematem będą skargi składane na Polskę,
  • wspólna kolacja w towarzystwie pełnomocnika RP.

20 październik (czwartek) 2016 r.

  • poranna wizyta w Parlamencie Europejskim celem zapoznania się z jego działalnością,
  • wycieczka drogą winną „Route du Vin” do winnicy na degustację oraz ewentualny zakup wina,
  • powrót do Polski.

 

Dodatkowe informacje:

Strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Informacje o sprawie Regner v. Czech Republic:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„fulltext”:[„35289/11″],”documentcollectionid2”:[„CHAMBER”]}

Strona Rady Europy:

http://www.coe.int/en/web/portal/home

Strona Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html

 

Wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się  najpóźniej do 12 sierpnia 2016 r. na adres magdalena.witkowska@gratus.pl

 

Koszty wyjazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

W zależności od ilości zgłoszeń  zostanie następnie opracowany dokładniejszy plan wyjazdu, wraz z proponowanym transportem, zakwaterowaniem oraz przybliżonym kosztem.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę je kierować na e-mail: magdalena.witkowska@gratus.pl

 

 

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content