Wiadomości

6 października 2017

Zaproszenie do Werony 17-18.11.2017

Niniejszym informujemy, iż w ramach współpracy bilateralnej naszej Izby z Izbą Adwokatów w Weronie, w dniach 17-18 listopada 2017 r. odbędzie się w Weronie pierwsza wspólna konferencja organizowana przez stronę włoską. Tematem konferencji będzie: prawo rodzinne w relacjach polsko-włoskich oraz dochodzenie należności w relacjach polsko-włoskich. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Radców prawnych oraz aplikantów zainteresowanych udziałem w powyższej konferencji prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do Komisji Zagranicznej naszej Izby na adres email: joanna.pilewska@mmpkrp.eu w terminie do dnia 12.10.2017 r. godz. 20.00, ze wskazaniem numeru telefonu komórkowego osoby zgłaszającej się. Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że nasza Izba przewiduje możliwość refundacji kosztów wyjazdu na w/w Konferencję do kwoty 1.000 zł dla jednej osoby. Dalsze szczegóły związane z organizacją wyjazdu oraz refundacją kosztów zostaną przekazane uczestnikom konferencji.

Dziekan

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content