Wiadomości

5 listopada 2019

Zapraszamy do współpracy z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

Porozumienie pomiędzy Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku a OIRP w Gdańsku

Dnia 24 października 2019 roku, w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, mieszczącej się przy ul. Uphagena 18, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku.

Przedmiotem współpracy będzie między innymi wspólne podejmowanie działań, mających na celu udzielanie pomocy prawnej osobom korzystającym z pomocy CPD w Gdańsku – zwłaszcza rodzicom dzieci doznających przemocy, edukację prawną pracowników i podopiecznych CPD w Gdańsku oraz edukację psychologiczną oraz prawną radców prawnych.

Współpraca między podmiotem zajmującym się udzielaniem pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego, innych przestępstw lub były ich świadkami a samorządem zawodowym radców prawnych jest czymś pożądanym i wyczekiwanym. Radcowie prawni występują tu w podwójnej roli – jako wsparcie prawników oraz klientów Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, jak również jako beneficjenci działań i oferty szkoleniowej CPD.

Koleżanki i Kolegów chętnych do włączenia się we współpracę z CPD w Gdańsku zachęcamy do kontaktu z Komisją ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka oraz koordynatorami działań:

Kol. Marty Flis Świeczowskiej oraz Tomasza Wolnego – Dunsta.

 

Więcej informacji o Centrum Pomocy Dzieciom na stronie internetowej www.fdds.pl lub u koordynatorów.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content