Wiadomości

6 grudnia 2017

Z gościną w Weronie – 17-19.11.2017

Ponad rok temu, pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku i Radą Adwokacką w Weronie (L’Ordine degli Avvocati di Verona), podpisana została umowa o współpracy bliźniaczej (accordo di gemellaggio). Umowa przewiduje szeroki zakres współpracy, obejmującej zarówno stałą wymianę informacji, współdziałanie w zakresie szkoleń i staży zawodowych jak i działań o charakterze integracyjnym. W ramach wspomnianej umowy, w dniach 17 – 19 listopada 2017 r. w Weronie, zorganizowana została konferencja, której tematem była wymiana informacji i doświadczeń w zakresie  prawa rodzinnego oraz dochodzenia należności w relacjach polsko-włoskich. Oprócz kolegów którzy podjęli się opracowania i referowania zagadnień będących przedmiotem konferencji, udział w wyjeździe był otwarty dla wszystkich członków naszej Izby. Ponieważ informacja o konferencji i warunkach uczestnictwa była zamieszczona na stronie internetowej Izby, o zakwalifikowaniu  decydowały wyłącznie nawyk stałego odwiedzania  strony internetową, refleks i szybkość decyzji (kolejność zgłoszeń). Każdy z zakwalifikowanych do wyjazdu uczestników konferencji, samodzielnie decydował o dacie wyjazdu i powrotu, środkach transportu, hotelach, itp., mając oczywiście na uwadze, że konferencja rozpoczyna się w dniu 18 listopada 2017 r., o godz. 10 i że Dziekan nie będzie tolerował nieobecności i spóźnień.

Gospodarze konferencji, naszą bardzo liczną 20 osobowa delegację, przyjęli bardzo serdecznie. Pierwszym, niezwykle miłym punktem konferencji, było powitanie w dniu 17 listopada 2017 roku, podczas uroczystej kolacji w uroczej Ristorante La Piazzetta przy Corte San Giovanni in Foro, w samym sercu Starego Miasta. W trakcie tej kolacji, z udziałem kilkunastu adwokatów Izby Adwokackiej w Weronie, Dziekan tej Izby adwokat Alessandro Rigoli oraz nasz Dziekan, wygłosili przemówienia i toasty, wyrażając zadowolenie z nawiązanej współpracy. W ocenie obydwu Dziekanów są ogromne szanse na rozwój współpracy poprzez nadanie spotkaniom cyklicznego charakteru oraz jej poszerzenie  o wymianę praktykantów i stażystów. Nasz Dziekan poinformował zebranych, że uchwałą Prezydium Rady OIRP w Gdańsku, trzech członków Izby Adwokackiej w Weronie, uhonorowanych zostało Medalami 35 – lecia Samorządu Radców Prawnych, a następnie wręczył te Medale wraz z dyplomami Dziekanowi Allesandro Rigoli, i adwokatom Nicola Ottaviani oraz Paolo Zucconelli.  W swych przemówieniach powitalnych zarówno Dziekan naszej Izby, jak również Dziekan Rady Adwokackiej w Weronie powrócili do zawartego w ubiegłym roku porozumienia łączącego polską i włoską Izbę, wyrażając zadowolenie z zawarcia takiej umowy oraz wyrażając wole i nadzieje na rozwijanie  współpracy. W trakcie kolacji, uczestnicy konferencji mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz podyskutować na temat praktyki wykonywania zawodu adwokata we Włoszech i radcy prawnego w Polsce. W dniu 18 listopada 2017 roku, już o godz. 9 – tej, spotkaliśmy się wszyscy w reprezentacyjnej Sali Ratusza w Weronie, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Zastępcę Burmistrza Miasta Werona, Panią Francescę Briani.  W swoim wystąpieniu Dziekan Jerzy Mosek podziękował za umożliwienie nam spotkania z przedstawicielami władz miasta Werona i zwiedzenia pięknego neoklasycystycznego budynku Ratusza (Palazzo Barbieri). Dziekan poinformował Panią Francescę Briani, że Prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który jest radcą prawnym i członkiem naszej Izby, gdy dowiedział się o wizycie w Weronie, prosił o przekazanie władzom miasta Werona jego osobistego listu, w którym wyraził swoje zadowolenie ze współpracy pomiędzy prawnikami z obydwu Izb. List ten został wręczony wraz z upominkiem, obrazem przedstawiającym najstarszy i największy z zachowanych średniowiecznych dźwigów portowych w Europie, tj. Żurawia nad Motławą. Pani Burmistrz bardzo wzruszona tym wystąpieniem,
opowiedziała o swojej pracy w Radzie Miasta Werona. Okazało się zresztą, że zarówno Burmistrz Werony, jak i przyjmująca nas w Ratuszu Pani Francesca Briani, są adwokatami, co rzecz jasna bardzo ożywiło i ociepliło wymianę poglądów i informacji.

Na zakończenie tego niezwykle miłego spotkania Pani Francesca Briani przekazała na ręce Dziekana album poświęconym Weronie oraz grafiki przedstawiającymi miasto Romea i Julii. Był to, jak podkreśliła Pani Burmistrz, dowód uznania za tak owocną współpracę między naszą Izbą, a Izbą Adwokatów z Werony.

Prosto z Ratusza udaliśmy się wszyscy do budynku Biblioteki Kapituły w Weronie (Biblioteca Capitolare di Verona), najstarszej podobno biblioteki świata, która w dniu 1 sierpnia 2017 roku obchodziła 1500-lecie swojego istnienia. Biblioteka Kapituły posiada w swoich zbiorach dzieła z czasów rzymskich, w tym dzieło, o którym z pewnością słyszał każdy student prawa, a mianowicie  Instytucje Gaiusa (łac. Gai Institutiones, wł. Istituzioni di Gaio). To właśnie w otoczeniu takich dzieł, uczestnicy konferencji zostali powitani przez prefekta biblioteki, który przedstawił krótki rys historyczny tego imponującego miejsca, a następnie  adwokaci. Sabrina De Santi, Sandra Faccio i Michel Zantedeschi, ze strony Izby w Weronie oraz radcowie prawni  Wojciech Gierszewski i Michał Widawski, ze strony naszej Izby, przedstawili swoje przemyślenia w zakresie objętym tematem Konferencji.. Referowane zagadnienia dotyczyły kwestii związanych z prawem rodzinnym lub dochodzeniem należności w ujęciu transgranicznym (cross-border), z uwzględnieniem stosunków polsko-włoskich. Reprezentanci naszej Izby przedstawili kolejno  zagadnienia poświęcone „Dochodzeniu należności pieniężnych w relacjach polsko-włoskich”, oraz „Skuteczności małżeńskich ustrojów majątkowych, w odniesieniu do osób trzecich (aspekt polsko – włoski)”. Szczegółowo zostały omówione przez prelegentów z naszej Izby kwestie dotyczące różnicy w małżeńskich ustrojach majątkowych jakie mogą występować w ramach polskiego systemu prawnego oraz jak będą się kształtowały w przypadku małżeństw mieszanych (tj. w sytuacji gdy małżonkowie są obywatelami różnych państw), a także w przedmiocie właściwości sądów i sposobów dochodzenia należności pieniężnych w trybie zwyczajnym, nakazowym i upominawczym, jak również kwestie związane z dochodzeniem należności pieniężnych na podstawie europejskiego tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd kraju obcego, a realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpienia naszych kolegów spotkały się z dużym zainteresowaniem strony włoskiej. Z równie dużym  zainteresowaniem wysłuchano  wykładów naszych kolegów z Werony, na temat prawa rodzinnego, w tym dotyczących przesłanek uzyskania rozwodu i kontrowersji z tym związanych, jak chociażby obligatoryjnej prawnej separacji trwającej minimum 6 miesięcy (w przypadku rozwodu za porozumieniem stron) a maksymalnie 12 miesięcy (w przypadku braku  porozumienia stron). Powyższe rozwiązania – jak się okazało – są kompromisem wprowadzonym w ciągu ostatnich trzech lat, gdyż wedle poprzednio obowiązujących regulacji prawnych obligatoryjna separacja miała trwać co najmniej 3 lata.

Konferencję i wzajemną wymianę doświadczeń uświetnił występ chóru Rady Adwokackiej w Weronie. Jak nam przekazano, chór ten powstał dziesięć lat temu z pasji do muzyki i wspólnego spędzania czasu wolnego. Śpiew a’capella, rozbrzmiewający w murach tak historycznego i pięknego miejsca zachwycił wszystkich uczestników spotkania, a przygotowany i wykonany specjalnie dla nas średniowieczny hymn Gaude Mater Polonia („Raduj się Matko Polsko”), wzruszył wszystkich z nas.

Po intelektualnej i muzycznej „uczcie” uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Weronę w towarzystwie włoskiego przewodnika. Jednym, z najbardziej imponujących zabytków jest Arena – druga co do wielkości budowla tego typu po rzymskim Koloseum (wybudowana kilkadziesiąt lat wcześniej niż jej słynny rzymski odpowiednik). Reprezentanci naszej Izby mieli również okazję przespacerować się po słynnych Piazza Bra, Piazza delle Erbe,  a także zobaczyć monumentalne grobowce rodu Della Scala, oraz słynny dom Romea i balkon Julii. Jako ciekawostkę pokazano system informowania służb porządkowych o naruszeniach prawa (np. sprzedaży jedwabiu bez wymaganej koncesji), który składał się z licznych miejsc rozmieszczonych na terenie centralnej części miasta, polegający na umożliwieniu pozostawiania podpisanych (nie tolerowano anonimów) wiadomości (donosów).

Wieczorem, na pożegnalnej kolacji, reprezentanci naszej Izby mieli okazję skosztować tradycyjnej pizzy. Kolacja była kolejną już okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na tematy poruszane podczas konferencji. Ciekawostką, o której dowiedzieliśmy się podczas tych dyskusji jest to, że włoscy adwokaci ubierają togi jedynie na rozprawach w sprawach karnych.  Okazało się również, że wyroki włoskich sądów I instancji zapadają z reguły po około 3-4 latach od daty wniesienia powództwa (w sprawach rodzinnych terminy wyznaczane są szybciej). Niemałe zdziwienie wywołała u Włochów informacja o obowiązujących w Polsce regulacjach w zakresie zmiany nazwiska, z uwagi na zawarcie małżeństwa, w tym przyjmowania  nazwiska drugiego małżonka lub przyłączania nazwiska małżonka do nazwiska rodowego. Jak się okazało we Włoszech numer identyfikacyjny podatnika (nadawany zaraz po urodzeniu), rozpoczyna się od pierwszych liter imienia i nazwiska danej osoby, stąd zmiana nazwiska jest możliwa ale jedynie na mocy wyroku Sądu. Dzieci natomiast – pomimo zachowania przez nazwiska panieńskiego – noszą nazwisko swego ojca.

Konferencja była bezcenną okazją do poznania koleżanek i kolegów, praktyków prawa z innego kraju oraz rozmów o tym, jak wygląda nasza praca w Polsce i w Italii. Okazało się, że we Włoszech istotnym elementem zawodowej praktyki prawniczej jest specjalizacja w jednej lub kilku dziedzinach prawa. Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo różnic w systemach prawnych to co łączy reprezentantów obu Izb,  to wykonywanie i mówienie o swoim zawodzie z ogromną pasją, wywodzącą się przede wszystkim z troski o dobro naszych Klientów.

Kolejna konferencja w ramach współpracy bilateralnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z Izbą Adwokatów w Weronie odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

 

Relacja została opracowana przez Emilię Dzięgielewską i Małgorzatę Stempniewicz, przy współpracy innych uczestników Konferencji w Weronie.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content