Wiadomości

30 sierpnia 2016

XIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 28.09-02.10.2016

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

 

w dniach od 28 września  do 2  października 2016 r.

XIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

 

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

 

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi

540 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 870 zł

i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 28 września br. do śniadania w dniu

2 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie.

 

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

 

Kartu zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.

 

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603

 do 19 września 2016 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 

Zapraszam serdecznie

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP

Michał Korwek

 

 

Galeria

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content