Wiadomości

5 marca 2019

Wsparcie prawne dla osób niepełnosprawnych

BRAWizyta w  Schronisku Dom Brata Alberta w dniu 28.02.2019. Od prawej r.pr. Katarzyna Urban, pracownicy socjalni Kamil Kotłowski i Magdalena Głombiowska, r.pr. Michał Urban

W dniu  28.02.2019 r. z inicjatywy Schroniska Dom Brata Alberta ul. Równa 14 w Gdańsku oraz Komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka, działającej przy OIRP w Gdańsku zorganizowano kolejne już spotkanie z osobami z niepełnosprawnością zamieszkującymi  w Schronisku i potrzebującymi wsparcia prawnego. Z pomocy prawnej skorzystało tym razem 7 mieszkańców Domu.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej jako wolontariusze pomoc świadczą: radczyni prawna Katarzyna Urban i radcowie prawni Tomasz Wolny Dunst i Michał Urban. Ze  strony Schroniska Dom Brata Alberta prawnicy współpracują bezpośrednio z pracownikami socjalnymi Magdaleną Głombiowską i Kamilem Kotłowskim.

Schronisko Dom Brata to placówka z usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi dla bezdomnych mężczyzn. Podopieczni Domu to osoby bezdomne, które ze względu na swój stan zdrowia lub wiek potrzebują większego wsparcia w codziennych czynnościach. Okazuje się, że potrzebne jest tu także wsparcie prawne.

Zauważamy, że pomoc prawna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (lub już wykluczonych) jest bardzo potrzebna i akcja będzie kontynuowana systematycznie w 2019 r.

Radców prawnych i aplikantów chętnych do włączenia się w akcję serdecznie zapraszamy!

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content