Wiadomości

29 września 2018

Wizyta adwokatów z Werony

Nasi przyjaciele, adwokaci z Werony są w Gdańsku! Przypomnijmy, że dwa lata temu nasza Izba podpisała z Ordine degli Avvocati di Verona porozumienie o współpracy, obejmujące merytoryczne wizyty oraz wymianę młodych prawników. W dniu dzisiejszym, tj. 29 września 2018 r. w pięknej sali Dworu Artusa w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone przepisom o ochronie danych osobowych zatytułowane: PRACTICAL USE OF GDPR AND REGULATIONS RELATED TO PROTECTING OF PERSONAL DATA IN ITALY AND POLAND WITH ISSUES CONNECTED. Wystąpienia merytoryczne poprzedziły mowy dziekana OIRP w Gdańsku r. pr. Jerzego Moska, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz wice-prezydenta weroneńskich adwokatów avv. Camilli Tantini.

Referaty wygłosili:

– Francesco Gozzo – general information on GDPR rules
– Michal Widawski, Aleksandra Zbierzchowska-Pietrusewicz –specific regulations and status of foreign entrepreneur’s branch in Poland under GDPR
Po wystąpieniach odbyła się bardzo ciekawa merytoryczna dyskusja poświęcona krajowym specyfikom przestrzegania GDPR oraz kwestii przestrzegania regulacji przez podmioty spoza UE.
Poniżej prezentujemy wystąpienie dziekana rady OIRP w Gdańsku mec. Jerzego Moska.

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowna Pani Dziekan,

Szanowni Goście, Drodzy Przyjaciele,

Jest mi niezmiernie miło, że jako Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku przypadł mi w udziale zaszczyt przywitania gości i otwarcia Seminarium „Praktyczne stosowanie RODO i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych we Włoszech i w Polsce wraz z zagadnieniami związanymi z tą problematyką”. Ta nasza wspólna, włoska i polska konferencja, to kolejny owoc porozumienia o współpracy, które zostało zawarte pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku i Izbą Adwokacką w Weronie. Jest to drugie seminarium prawników z Gdańska i Werony, która odbywa się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Bardzo się cieszę, że nasza współpraca wydaje owoce, rozwija się zarówno na niwie naukowej i zawodowej, ale także na gruncie kontaktów osobistych.

Chciałbym wspomnieć w tym miejscu, że nasze kontakty z Izbą Adwokacką w Weronie wpisują się w wieloletnie działania naszej Izby utrzymywania i wzmacniania stosunków z zagranicznymi samorządami prawniczymi. Przede wszystkim chcę przywołać trwający już niemal piętnaście lat twinning z Radami Adwokackimi z Bilbao, Louven, Erlangen, Exeter, Rennes i Werony oraz nawiązaną w 2013 roku współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników AEA-EAL, która zaowocowała w tym roku przystąpieniem Izby Gdańskiej do tej organizacji. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze Wschodem – zarówno tym bliższym jak i dalekim. Regularnie spotykamy się z prawnikami z Kaliningradu i Ukrainy, gościliśmy w naszej Izbie przedstawicieli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdawii i Ukrainy. W tym roku członkowie Izby byli prelegentami na konferencji w Kazachstanie, a w roku ubiegłym organizowaliśmy konferencję prawników i przedsiębiorców z przedstawicielami z Chin i Hong Kongu. Wszystkie te działania podejmujemy także z myślą o promocji Gdańska, Pomorza oraz naszego zawodu.

To wspaniałe, że nasze Seminarium odbywa się właśnie w Gdańsku, w historycznym Dworze Artusa. Gdańsk, to przecież miasto, które zawsze było otwarte na Europę i Świat. Gdańsk, to miejsce, w którym zgodnie istniały społeczności z całego świata, to miejsce, w którym współpraca i współistnienie miały pierwszeństwo przed odrębnościami narodowymi, kulturowymi i religijnymi. Dwór Artusa to dom, który od zawsze był miejscem spotkań, wymiany myśli i idei oraz symbolem łączności Polski z morzem i światem. Chcę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za życzliwe przyjęcie nas właśnie tutaj oraz za jego obecność razem z nami.

Pragnę podziękować również Pani Dziekan Camilli Tantini oraz wszystkim naszym włoskim przyjaciołom, za obecność i udział w seminarium. Bardzo się cieszę, że nasza współpraca owocuje takimi inicjatywami jak dzisiejsza konferencja i jestem przekonany, że współpracę tę będziemy rozwijać i poszerzać z pożytkiem dla prawników z Gdańska i Werony, a także patrząc szerzej z pożytkiem dla wszystkich prawników europejskich, którymi przecież jesteśmy.

Życzę miłej atmosfery i owocnych obrad.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content