Wiadomości

13 sierpnia 2019

Warsztaty dotyczące przesłuchania dzieci w procedurze karnej – 10-11.09.2019 r.

W imieniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zapraszamy do udziału w 2-dniowym, bezpłatnym warsztacie dotyczącym PRZESŁUCHANIA DZIECI W PROCEDURZE KARNEJ.

Warsztat odbędzie się w dniach 10 i 11 września 2019 roku, w godzinach 9:00-16:00, w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, sala 335.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności profesjonalistów stykających się w ramach pracy z dziećmi w postępowaniu karnym, a zwłaszcza służących wolnemu od re-traumatyzacji prowadzeniu przesłuchań.

Podczas szkolenie przekażemy także uczestnikom wszelkie informacje dotyczące oferty zupełnie nowej placówki utworzonej przez naszą Fundację – Centrum Pomocy Dzieciom, gdzie oprócz objęciem kompleksową pomocy dzieci – ofiary przestępstw możliwe będzie profesjonalne przeprowadzenie i zarejestrowanie przesłuchania, w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach.

Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej

Nasze 2-dniowe szkolenie podnosi wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnego i przyjaznego przesłuchania dzieci – ofiar i świadków przestępstw.

Celem szkolenia jest pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka – ofiary/świadka przestępstwa oraz przyjaznego przesłuchania małoletnich świadków, a także profesjonalizacja metod prowadzenia efektywnego i przyjaznego przesłuchania dziecka w trybie art. 185a i 185 b kpk.

1. charakterystyka faz rozwojowych dziecka w kontekście przesłuchania małoletniego świadka;

2. obraz psychologiczny dziecka – ofiary/świadka przestępstwa;

3. warunki i metody efektywnego i przyjaznego przesłuchania;

4. metodyka przesłuchania małoletniego świadka wg protokołu NICHD (M. Lamba i 10 kroków T. Lyona):

– fazy przesłuchania dziecka;
– zasady budowania kontaktu z dzieckiem;
– informowanie małoletniego świadka o jego obowiązkach i prawach
– zasady formułowania pytań;

5. rola biegłego psychologa;

6. psychologiczne aspekty wpływające na treść i formę zeznań;

7. psychologiczne czynniki oceny wiarygodności zeznań dziecka;

8. sposoby radzenia sobie z trudnościami w trakcie przesłuchiwania dziecka;

Rejestracja: szkoleniagdansk@fdds.pl

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, przyślij nam swoje zgłoszenie na powyższy adres zaznaczając kim jesteś (sędzią, prokuratorem, biegłym sądowym).

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content