Wiadomości

9 września 2016

Uwolnienie przez sąd turecki dwojga prawników

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z zadowoleniem przyjęła wiadomość o uwolnieniu w dniu 7 września 2016 r. przez sąd turecki dwojga prawników – obrońców praw człowieka Ramazana Demira i Ayşe Acinikli. Adwokaci ci, członkowie Izby Adwokackiej w Stambule, zostali aresztowani 16 marca 2016 roku. Odmówiono im dostępu do akt dotyczącej ich sprawy i tym samym uniemożliwiono obronę przed postawionymi zarzutami. 

Europejskie samorządy prawnicze nie tylko apelowały do władz Turcji o zwolnienie zatrzymanych, lecz także, działając w ramach zainicjowanej przez radę Adwokatur i Stowarzyszeń  Prawniczych Europy (CCBE) siedzi „Defense of Defenders” („W obronie Obrońców”), zapewniły udział obserwatorów w procesie Ramazana i Ayşe (głównie prawników z Francji), a także rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję solidarności polegającą na przesyłanie aresztowanym listów i kart pocztowych z wyrazami pamięci i otuchy. Do akcji tej przyłączyła się także Krajowa Rada Radców Prawnych, której członkowie podpisali i wysłali karty do Ramazana Demira i Ayşe Acinikli; podobne działania podjęło szereg Okręgowych Izb Radców Prawnych propagując akcję wśród swoich członków.
Komisja Praw Człowieka nadal z uwagą śledzi sytuację Adwokatury Tureckiej i całego wymiaru sprawiedliwości w tym kraju i w dalszym ciągu będzie podejmować działania w przypadku naruszania standardów demokratycznych i prawa obywateli do sądu.

Magdalena Witkowska
Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content