Wiadomości

17 lipca 2015

Uroczystość ślubowania radców prawnych – 3 lipca 2015

Uroczyste  śluby złożyło 180 radców prawnych, w tym zdecydowana większość po odbyciu aplikacji radcowskiej.

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ślubowanie2obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – zabrzmiały słowa roty ślubowania.

ślubowanie 3Ślubowanie odebrał dziekan rady OIRP w Gdańsku mec. Jerzy Mosek.

W mowie gratulacyjnej Dziekan podkreślił znaczenie trudu poniesionego podczas odbywania aplikacji, wierząc że przyniesie to dobre owoce podczas wykonywania zawodu. Jest nas coraz więcej – podkreślił, wprawdzie nie mamy szans dogonienia Warszawy, ale jesteśmy w czołówce.

„Świeżo upieczeni” radcowie prawni złożyli wyrazy wdzięczności i podziękowania skierowane do dziekana, członków prezydium, kierownika szkolenia aplikantów, pracowników izby oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie aplikacji.

Osoby, które z najwyższymi notami złożyły egzamin radcowski otrzymały nagrody w postaci togi radcowskiej ufundowanej przez firmę Telimena S.A. Nagrody ufundowały także Woltes Kluwer oraz C.H. Beck.

Pozostały jedynie formalności …

Śłubowanie 6Śłubowanie 7

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content