Wiadomości

31 października 2016

UROCZYSTE OBCHODY 30-LECIA ORGANIZACJI AEA-EAL

UROCZYSTE OBCHODY 30-LECIA ORGANIZACJI AEA-EAL

 

W dniach 21 – 22 października br. w Paryżu odbyły się obchody 30-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL (Association Européenne des Advocats – European Association of Lawyers). W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, udział w obchodach wziął radca prawny Marcin Czugan, członek Komisji zagranicznej naszej Izby.

Organizacja AEA-EAL (Association Europeene des Advocats – European Association of Lawyers) została założona w 1986 roku, a jej celem pierwotnie było wzajemne wsparcie prawników we Wspólnocie Europejskiej. Obecnie AEA-EAL posiada siedzibę w Brukseli, a głównymi zadaniami pozostało wzajemne wsparcie środowiska prawniczego oraz aktualizacja wiedzy na temat nowych zmian w prawie i wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami organizacji. Aktualnie w zarządzie tej organizacji zasiadają dwie osoby reprezentujące OIRP Gdańsk: radca prawny Maria Ślązak oraz radca prawny Magdalena Witkowska.

Uczestnicy obchodów podkreślali konieczność jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy prawnikami krajów członkowskich UE, zwłaszcza w kontekście planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Delegaci wskazywali, iż warunkiem dalszego rozwoju organizacji jest powiększenie liczby jej członków, zwłaszcza młodych prawników dopiero rozpoczynających przygodę z zawodem. Podkreślano, iż organizacja wspiera młodych prawników, gdyż to właśnie członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników, w 1986 r., założyli organizację AEA-EAL.

 

Uczestnictwo w organizacji to znakomita szansa na nawiązanie relacji z prawnikami praktykującymi w pozostałych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście coraz większego znaczenia transgranicznych czynności prawnych podejmowanych przez strony. To również możliwość aktualizacji wiedzy na temat istotnych dla radców prawnych projektów regulacyjnych pochodzących z Brukseli, które wkrótce, na mocy acquis communautaire, będą obowiązywać w naszym ustawodawstwie. Uczestnictwo w organizacji, to także możliwość wymiany doświadczeń i poznanie różnic w systemach prawnych poszczególnych krajów UE, które mogą okazać się przydatne w trakcie praktycznego wykonywania zawodu.

Ponieważ członkowie organizacji spotykają się dwa do trzech razy w roku na dedykowanych spotkaniach, zdecydowano podczas obrad, że następne spotkanie członków organizacji odbędzie się w Polsce, w Olsztynie.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszej Izby do włączenia się w prace Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.

 

Sporządził:

Marcin Czugan

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content