Wiadomości

14 września 2018

Tydzień Mediacji – Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy – 19.10.2018

ZAPROSZENIE

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z

Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz  Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy – casus Stadionu Narodowego

Za udział w konferencji przewidzianych jest 5 pkt. szkoleniowych

Uwaga: rejestracja elektroniczna

Głównym punktem konferencji będzie blok poświęcony zawieraniu ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi Wykonawcami, omówiony na przykładzie wielomilionowej ugody zawartej pomiędzy Wykonawcami Stadionu Narodowego, a stroną publiczną.

Prelegentami w tym bloku będą: Sędzia Sądu Okręgowego, która zatwierdzała ugodę w tej sprawie, Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej RP, który zawierał ugodę w imieniu podmiotu publicznego oraz przedstawiciel Wykonawcy zawierającego ugodę.  W bloku przewidziana jest możliwość zadawania pytań i dyskusja.

Patronaty

Konferencja pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. (* w trakcie ustaleń)

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się dnia 19 października 2018 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, w godz. 11:00-16:00.

Konferencję poprowadzi SSA Teresa Karczyńska-Szumilas.

Harmonogram konferencji

Szczegółowy harmonogram Konferencji wraz z nazwiskami prelegentów zostaną dodane przed rozpoczęciem rejestracji na Konferencję.

11:00 -11:10 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
Prezentacja klipu promującego mediację.
11:15 – 11: 30 Wystąpienia zaproszonych gości
11:30 – 11:40 Przedstawienie logo Projektu „Firma przyjazna mediacji”
Wskazanie osób do Kapituły „Firma przyjazna mediacji”
Uhonorowanie Sędziów i mediatorów, którzy wnieśli największy wkład w rozwój mediacji
11:40 – 11:50 Podpisanie DEKLARACJI MEDIACYJNYCH przez Przedsiębiorców
PANEL 1
Casus: Zawarcie ugody ws.Stadionu Narodowego
11:50 – 12:10  … z punktu widzenia Sądu zatwierdzającego ugodę
SSO Agnieszka Owczarewicz, SO Warszawa
12:10 – 12:30 … z punktu widzenia Skarbu Państwa (podmiotu publicznego).
Wiceprezes Prokuratorii Generalnej R.P. pr. Artur Woźnicki
12:30 – 12:50 … z punktu widzenia Wykonawcy
Przedstawiciel Wykonawcy
12:50 – 13:20 Moderowana dyskusja z prelegentami.
13:20 – 13:50 Przerwa obiadowa
13:50 – 14:05 PANEL 2 :
Rola adwokatów w mediacjiDziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku lub wskazana osoba
14:05 – 14:20 Rola radców prawnych w mediacjiDziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku lub wskazana osoba
14:20 – 14:35 Rola notariuszy w mediacjiPrezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku lub wskazana osoba
14:35 – 15:20 Biznes i mediacja – z praktyki mediatorów i przedsiębiorcówPanel dyskusyjny mediatorów
15:20-16:00 Dyskusja po panelu
16:00 Zakończenie konferencji

Konferencję poprzedzą dwie debaty zamknięte.

9:00-10:30Ugody w sprawach gospodarczychZamknięta debata dla sędziówSSO Agnieszka Owczarewicz 

(SO w Warszawie)

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. 3 maja 9A (sala E.O.10)

9:00-10:30Unifikacja standardów postępowania mediacyjnego na przykładzie dokumentacji projektu ogólnopolskiego CAMZamknięta debata dla uczestników projektu CAM

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6 (mała sala)

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content