Wiadomości

28 maja 2018

Twinning Meeting 2018 w Belgii – 175 lat Izby Adwokackiej w Leuven (Balie Leuven)

 

Twinning Meeting 2018 w Belgii – 175 lat Izby Adwokackiej w Leuven (Balie Leuven).

 

W dniach 18 – 19 maja 2018 roku w Leuven odbyło się coroczne międzynarodowe spotkanie zaprzyjaźnionych izb prawniczych Twinning Meeting, w którym uczestniczyła również delegacja naszej Izby.

Tegoroczne spotkanie było zorganizowane przez Izbę Adwokatów w Leuven (Balie Leuven) dotyczyło dostępu do zawodów prawniczych oraz zasad wykonywania zawodów w Belgii, Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz Polsce. Wydarzenie powiązano z obchodami jubileuszowej 175. rocznicy powstania tamtejszej izby adwokatów.

Rozpoczęto oficjalnie na sali sądowej Sądu w Leuven przy ul.  Smoldersplein 5, gdzie odbyła się konferencja i cykl wystąpień przygotowanych przez adwokatów z Leuven (Belgia), Bilbao (Hiszpania), Rennes (Francja), Exeter (Anglia), Erlangen (Niemcy), a także radców prawnych z Gdańska. Prezentowane były referaty i opracowania kazusu związanego z dostępem do zawodów prawniczych.

Na spotkaniach obecni byli dziekani Balie Leuven i Jonge Balie Leuven. Wystąpienia wywoływały burzliwe dyskusje, jako że w wielu krajach nieustanie trwają prace dotyczące zmian obowiązujących regulacji. Co ciekawe, w Belgii już absolwenci studiów magisterskich mogą wpisać się na listę adwokatów i rozpocząć wykonywanie zawodu. Wzbudziło to szczególne obawy angielskiej adwokatury.

Po konferencji kilkudziesięciu prawników udało się na wspólny lunch do industrialnej restauracji de Hoorn istniejącej od 1923 roku, zlokalizowanej w budynkach należących niegdyś do browaru InBev’s Stella Artois.

Bezpośrednio po lunchu uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia wystawy w Muzeum M – Leuven, które posiada w swoich zbiorach ponad 52.500 eksponatów twórców takich jak  Jan Rombouts, Josse van der Baren, Constantin Meunier, Jef Lambeaux czy George Minne.

Wieczorem, na dachu budynku Muzeum M – Leuven odbyły się obchody 175. rocznicy założenia Izby Adwokackiej Balie Leuven, którym przewodniczył dziekan Balie Leuven Jan de Rieck i na które to spotkanie zaproszonych było wielu gości również z pobliskiej Brukseli. Dziekan wskazał, że dotychczas sądzono, że Izba jest „o rok młodsza” i od tego roku święto odbywa się rok wcześniej niż dotychczas. Dzięki pięknej pogodzie około 150 uczestników spotkania mogło podziwiać miasto odbudowane po doświadczeniach I i II wojny światowej. Miasto było wielokrotnie bombardowane i zostało niemalże doszczętnie spalone, przy czym do dzisiaj większość budynków została już pięknie odrestaurowana. Izba Adwokacka w Leuven nie jest duża, bo liczy zaledwie kilkuset adwokatów, niemniej stanowi bardzo ważne zaplecze dla adwokatury Brukselskiej zlokalizowanej kilkadziesiąt kilometrów obok. Miasto Leuven jest przede wszystkim istotnym ośrodkiem prawniczym z uwagi na jeden z najlepszych w Europie uniwersytetów, z którego wywodzi się szereg czołowych adwokatów praktykujących w stolicy Belgii – Katolicki Uniwersytet Lowański założony w 1425 roku.

 

Kolejnym wydarzeniem tegorocznego Twinning Meeting była wspólna wizyta w Muzeum Hof van Busleyden w Mechelen, gdzie w XIV wieku swoją siedzibę miał m.in. Sąd Najwyższy przeniesiony tam przez władców Burgundii. Wystawa pod nazwą call for justice prezentowała przenikanie się sztuki, zawodów prawniczych i sprawiedliwości. Dzieła zostały dzielone tematycznie na strefy białe i czarne odpowiadające sprawiedliwości (m.in. ewaluowanie w sztuce postaci temidy lady justice) i niesprawiedliwości (sąd nad Jezusem Chrystusem czy czas konkwistadorów). Muzeum prezentowało prace takich mistrzów jak Quinten Metsys, Maarten van Heemskerck, Pieter Bruegel the Elder, Maerten de Vos, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck and Philippe de Champaigne.

 

Twinning Meeting zamknięto obiadem podsumowującym owocne dyskusje. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb zaznaczali w rozmowach, że bardzo cenią zaangażowanie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku we współpracę zarówno z państwami Europy Zachodniej, jak i intensywne działania prowadzone przez przedstawicieli Izby w Europie Środkowo – Wschodniej.

 

Gospodarzami kolejnego spotkania zaprzyjaźnionych izb będą w 2019 adwokaci z Rennes we Francji. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku reprezentowana była w Leuven przez r.pr. Joannę Łojkowską – Paprocką (Wiceprzewodnicząca Komisji Zagranicznej OIRP w Gdańsku), r.pr. Katarzynę Ludwichowską, r.pr. Wojciecha Gierszewskiego i r.pr. Michała Widawskiego.

 

 

sprawozdanie sporządził: Michał Widawski

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content