Wiadomości

24 czerwca 2015

Twinning Meeting

Coroczne spotkanie prawników zaprzyjaźnionych izb (Barcelona, Erlangen, Exerter, Leuven, Rennes, Verona, Gdańsk) odbyło się w tym roku w Gdańsku, w dniach 14-17 maja.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie związane z prawem spadkowym, a w szczególności funkcjonowanie zasady swobody testowania i jej ograniczenia w poszczególnych porządkach krajowych.

Podczas seminarium, które odbyło się w ośrodku szkolenia gdańskiej Izby w dniu 15 maja przedstawiciele delegacji prezentowali rozwiązania krajowe oraz „łamali sobie głowę” nad kazusem przygotowanym przez gospodarzy. Wystąpieniom towarzyszyła dyskusja i pytania z sali. W sumie trzeba podkreślić, że odrębności krajowe w dziedzinie prawa spadkowego są dość silne, a te same wydawałoby się zasady interpretacyjne, różnie rozumiane.

Gośćmi specjalnymi byli prawnicy z Ukrainy i Białorusi (szczególnie liczna delegacja!), którzy również mieli swoje wystąpienia w drugiej części dnia.

Dzień następny, to już zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, wizyta w Europejskim Centrum Solidarności – zrobiło szczególne wrażenie na gościach! –  oraz spacer po byłych terenach Stoczni Gdańskiej. Dzień i całe spotkanie uwieńczyła uroczysta kolacja.
Trzeba dodać, że poszczególne delegacje ujawniły nie tylko znane już przecież talenty prawnicze, ale także mieliśmy okazje podziwiać piękne głosy i regionalne pieśni, szczególnie z Ukrainy i Włoch, choć i inne delegacje nie pozostawały w tyle.
Do zobaczenia w przyszłym roku w Erlangen!
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content