Wiadomości

19 września 2017

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Jastrzębiej Górze

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Jastrzębiej Górze.

 

Szkolenie w dniach 26 – 28 październik 2017 r. w Jastrzębiej Górze, Hotel Primavera.

Tematy  szkolenia :

  1. Obowiązujące i planowane zmiany w procedurze cywilnej. Przegląd najnowszego orzecznictwa SN w zakresie prawa cywilnego. Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas.
  2. Nowa regulacja prawna ochrony danych osobowych.

1)Obowiązki administratora danych w zw. z zabezpieczeniem danych i dokumentacja przetwarzania danych osobowych na gruncie Rozporządzenia 2016/679. Wykł. dr Piotr Siemieniak.

2)Zmiany regulacji prawnej przetwarzania danych osobowych wynikające z Rozporządzenia 2016/679. Wykł. r.pr. Michał Miłosz.

  1. Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wykł. SSO Przemysław Jasinkiewicz.

 

  1. Miejsce szkolenia : Hotel Primavera, Jastrzębia Góra, u l. Rozewska 40/42

 

Szkolenie  adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

Radcowie prawni , którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów szkoleniowych (40) w III Cyklu Szkoleń Zawodowych mają pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 500 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 26.10.2017 r. godz. 14.30, zakończenie w dniu 28.10.2017 r. godz. 12.00. Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe, park wodny, siłownia, kort tenisowy.

 

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo, dla radców prawnych nieposiadających punktów szkoleniowych w terminie do 29.09.2017r., dla pozostałych radców prawnych w terminie do 13.10.20117r. prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60; fax.: 58-355-05-66, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.                                         Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

 

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

 

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. Prosimy o wskazanie danych do faktury.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content