Wiadomości

11 kwietnia 2017

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Dolinie Charlotty

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Dolinie Charlotty

 

Szkolenie w dniach 18 – 20 maja 2017 r. w Dolinie Charlotty /k. Słupska.

Tematy  szkolenia :

  1. Konsorcjum wykonawców robót budowlanych . Odpowiedzialność inwestora. Wykł. SSO T. Karczyńska-Szumilas

2.Terminy i koszty w procesie cywilnym.  Wykł. SSO T. Karczyńska – Szumilas

4.Europejski nakaz aresztowania – wybrane zagadnienia.  Wykł. SSA W. Brazewicz

3.Zabezpieczenia sądowe, administracyjne i podatkowe – rola pełnomocnika w praktyce.  Wykł. SSR dr A. Dalkowska

  • Miejsce szkolenia : Dolina Charlotty, Strzelinko 14.

 

Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

Radcowie prawni nieposiadający punktów szkoleniowych mają pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 500 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 18.05.2017 r. godz. 14.30, zakończenie w dniu 20.05.2017 r. godz. 12.00. Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe.

 

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60; fax.: 58-355-05-66, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 08.05.2017r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

 

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

 

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. Prosimy o wskazanie danych do faktury.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content