Wiadomości

29 marca 2018

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk w Gniewie

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk w Gniewie.

Szkolenie w dniach 10 – 12 maja 2018r. na Zamku Gniew w Gniewie.

Temat szkolenia :

  1. Zmiany w przepisach KPC. Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas

  2. Odstąpienie od umowy i kara umowna w umowach o roboty budowlane. Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas

  3. Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykł. dr hab. Paweł Podrecki

  4. Umowy w prawie własności Intelektualnej. Wykł. dr hab. Paweł Podrecki

  • Miejsce szkolenia : Hotel „ Zamek Gniew” w Gniewie, ul. Zamkowa 3.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 500 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 10.05.2018 r. godz. 14.30, zakończenie w dniu 12.05.2018 r. godz. 12.00. Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe.

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60;, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 30.04.2018r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3-osobowych

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. Prosimy o wskazanie danych do faktury.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content