Wiadomości

5 października 2018

BRAK MIEJSC – Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk w Charzykowach.

BRAK MIEJSC

Szkolenie w dniach 15- 17 listopada 2018 r. w  Charzykowach.

Temat szkolenia :

  1. Metodyka prowadzenia procesu cywilnego-powództwo, dowodzenie, środki zaskarżenia-najczęściej spotykane uchybienia. Wykł. SSA Teresa Karczyńska-Szumilas.
  2. Zarząd spółki z o.o.-przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego.

Połączenie spółek-zagadnienia praktyczne. Wykł. r.pr. Anna Szarmach.

  1. Europejski nakaz zapłaty. Skuteczne odzyskiwanie należności w UE. Wykł. r.pr. Lucyna Łuczak-Noworolnik.
  • Miejsce szkolenia : Notera Hotel SPA Bory Tucholskie ****
    Wczasowa 1, 89-606 Charzykowy
  • Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 500 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 15.11.2018 r. godz. 15.00, zakończenie w dniu 17.11.2018 r. godz. 12.00. Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe.

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60;, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 05.11.2018r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.Zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu i adresem e-mail.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. W tytule wpisując „Szkolenie wyjazdowe Charzykowy + nazwisko uczestnika”

Prosimy o wskazanie danych do faktury.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content