Wiadomości

2 października 2018

Szkolenie dotyczące osób pracujących w sprawach przemocy wobec kobiet, 10-12.10.2018

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Vital Voices oraz Fundacja Avon dla Kobiet zapraszają na interaktywne szkolenie dotyczące przemocy wobec kobiet, które odbędzie się w ramach projektu Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy.  Jest ono skierowane do osób na co dzień pracujących z kobietami doświadczającymi przemocy – sędziów, prokuratorów, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje zarówno aspekty prawne związane ze zwalczaniem przemocy wobec kobiet, jak i zajęcia praktyczne dotyczące m.in. szacowania ryzyka eskalacji przemocy lub zagrożenia zabójstwem, reagowania na próby zastraszania pokrzywdzonych, oceny przedstawionego stanu faktycznego, postępowania w sytuacji wycofywania przez pokrzywdzone zeznań i braku z ich strony współpracy oraz budowania planu pomocy.

Patronat nad wydarzeniem objęło również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje i kontakt

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 roku w godzinach 10-17:00, w Hotelu Sofitel Victoria (Warszawa, ul. Królewska 11).

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.

Szkolenie ma charakter bezpłatny, a dla uczestników i uczestniczek przewidziane są certyfikaty.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu drogą mailową, do dn. 2 października 2018 roku, z wiadomością o ilości oraz danych uczestników. W celu dokonania zgłoszenia, albo zasięgnięcia dalszych informacji, prosimy o kontakt na adres ada.tyminska@cpk.org.pl lub pod numerem telefonu (22) 622-25-17.

https://www.facebook.com/events/159542291619221/

https://cpk.org.pl/praca-z-kobietami-doswiadczajacymi-przemocy-szkolenie/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content