Wiadomości

19 października 2017

Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej – 27.11.2017

Krajowa Rada Radców Prawnych wspólnie z Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polską Izbą Ubezpieczeń organizuje konferencję pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. od godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa,ul. Wiejska 4/6/8).

 Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Szkody osobowe w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej:
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała w wypadku samochodowym,
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz najbliższych w razie śmierci poszkodowanego,
 • koszty leczenia i rehabilitacji w świetle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 maja 2016 r.
  III CZP 63/15

Prelegent: r.pr. dr Józef Zych

 1. Problemy ubezpieczeniowe związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy.

Prelegent: Andrzej Maciążęk

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 1. Problemy prawne związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi.
  Rola radcy prawnego.

Prelegent: r.pr. Zbigniew Tur

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 1. Doświadczenia Szpitala Bielańskiego w zakresie określania kosztów leczenia i rehabilitacji.

Prelegent Dorota Gałczyńska-Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

 1. Czym jest rehabilitacja?

Prelegent Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

Fakt współorganizacji konferencji przez KRRP, jak również forma i przedmiot konferencji, stosownie do postanowień Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (Uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. ze zm.), dają podstawę do przyznania każdemu radcy prawnemu, który zechce w niej uczestniczyć, 5 punktów szkoleniowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przy zgłoszeniu na adres naszej Izby, oprócz imienia, nazwiska i numeru wpisu na listę radców prawnych, prosimy o podanie numerów dokumentów tożsamości (niezbędnych do wyrobienia przepustek sejmowych) oraz adresów e-mailowych, na które będzie można przesłać zaświadczenia o uzyskanych punktach szkoleniowych. Jednocześnie z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez straż sejmową kontroli tożsamości, uczestnicy powinni przybyć na konferencję minimum pół godziny przed jej rozpoczęciem. Na konferencji uczestnicy otrzymają materiały związane z poruszaną problematyką oraz możliwość zakupu kompleksowego opracowania autorstwa dr Józefa Zycha pt. „Zadośćuczynienie”.

Jednocześnie informujemy, że dla naszej Izby przewidziane jest 15 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content