Wiadomości

19 września 2018

STUDIA PODYPLOMOWE MEDIACJI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu

Wydział Prawa i Administracji

Zapraszamy na roczne (dwusemestralne)

     STUDIA PODYPLOMOWE MEDIACJI

 

Tel. (061) 829-31-03

www.studiamediacji.pl

 

Charakterystyka Studiów:

 

  • Studia Podyplomowe Mediacji umiejscowione są w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.
  • Studia Podyplomowe Mediacji adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.
  • Treści kształcenia koncentrują się na aspektach prawnych oraz psychologicznych związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.
  • W trakcie Studiów Podyplomowych Mediacji odbędą się także warsztaty praktyczne w ramach których Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia mediacji.
  • Studia Podyplomowe Mediacji są zgodne programowo ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku, kończących  się  uzyskaniem  tytułu  zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.

Rekrutacja trwa od 03 czerwca 2018 r.  do 31 października 2018 r. Limit przyjęć 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wymagane dokumenty:

  • podanie (wzór na stronie internetowej);
  • ksero dowodu osobistego;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Całkowita opłata dla uczestnika Studiów wynosi 4.500 zł (płatna w 2 ratach semestralnych). Zajęcia będą się odbywały w terminie listopad 2018 – czerwiec 2019 (soboty i niedziele), 1 lub 2 zjazdy w miesiącu.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content