Wiadomości

28 stycznia 2016

Studia podyplomowe – legislacja administracyjna

Z przyjemnością informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2015//2016 na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostaną uruchomione nowe studia podyplomowe – Legislacja
administracyjna. Studia te kierowane są do pracowników szeroko rozumianej administracji oraz prawników,
w szczególności radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy w swej praktyce zawodowej uczestniczą
w procesach stanowienia aktów prawa, w tym także aktów wewnętrznych – takich jak wszelkiego rodzaju uchwały,
zarządzenia, regulaminy, wytyczne, okólniki, itp. Słuchacze podczas studiów nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę
w zakresie zasad, technik i trybu stanowienia różnorodnych aktów prawnych oraz umiejętności prawidłowego ich
sporządzania w praktyce administracyjnej.

W załączeniu przesyłamy szczegółową informację zawierającą m.in. program studiów podyplomowych,
a także dane kontaktowe pozwalające na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji.

Istnieje możliwość zaliczenia uczestnictwa w studiach  podyplomowych na poczet udziału w bieżącym cyklu szkoleń zawodowych.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content