Wiadomości

23 października 2019

„Strong and prestigious advocacy – modern challenges” – międzynarodowa konferencja z okazji stulecia Adwokatury w Azerbejd

Strong and prestigious advocacy – modern challenges” – międzynarodowa konferencja z okazji stulecia Adwokatury w Azerbejdżanie.

 

W dniach 4-6 października 2019 r. w stolicy Azerbejdżanu, Baku, adwokaci zrzeszeni w Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyas wspólnie z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zorganizowali obchody stulecia Adwokatury w Azerbejdżanie.

 

W konferencji pod nazwą „Strong and prestigious advocacy – modern challenges” wzięło udział kilkaset osób, w tym przedstawiciele władz Azerbejdżanu (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego), organizacji międzynarodowych (ONZ, CCBE), a także zagranicznych samorządów prawniczych m.in. z Chin, Czech, Iranu, Gruzji, Kirgistanu Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy i Uzbekistanu. Nie zabrakło również przedstawicieli regionalnych organizacji prawniczych, w tym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w osobach Joanny Łojkowskiej-Paprockiej i Wojciecha Gierszewskiego.

 

Paneliści podkreślali wagę, jaką niezależna adwokatura odgrywa w obronie praw obywateli, a także niezwykle istotną rolę jaką odegrał w budowie Adwokatury w Azerbejdżanie jej aktualny Prezes, Anar Baghirov. Przedstawiono szczegółowo doświadczenia azerskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym zmiany wprowadzone w ostatnich latach. Azerbejdżan zmaga się m.in. z problemem dostępu do pomocy prawnej – w całym kraju jest około 2000 adwokatów na około 10 milionów mieszkańców, a większość adwokatów ma swoje biura w Baku. W pamiątkowych materiałach wręczonym wszystkim gościom nie zabrakło również wątku polskiego, gdyż w opracowaniach pojawia się m.in. Pani Mecenas Maria Ślązak, która działając jako Prezes CCBE wspierała Azerbejdżan i Anara Baghirova w budowie silnej i niezależnej adwokatury.

 

Po części merytorycznej, uczestnicy wysłuchali koncertu w Narodowej Filharmonii Azerbejdżanu. Wieczorem odbyła się uroczysta gala poświęcona stuleciu adwokatury azerskiej, w czasie której przedstawiciele OIRP w Gdańku, w imieniu Dziekana Jerzego Moska, złożyli na ręce Prezesa Adwokatury Azerbejdżanu Anara Baghirova oficjalne gratulacje i przekazali Mu okolicznościowy prezent.

 

Konferencji towarzyszył program krajoznawczy – wycieczka do miast Sheki i Gabala, w trakcie której goście zwiedzali atrakcje turystyczne regionu, a także odwiedzili sądy i urzędy.

 

Równolegle do Konferencji odbywał się turniej piłkarski „1st Southern Caucasus Lawyers International Football Tournament”. Na turnieju reprezentowani byli prawnicy z  dziesięciu krajów, w tym reprezentacja Pomorskiej Izby Adwokackiej.

 

Spotkanie w Baku pozwoliło podtrzymać i umocnić dotychczasowe kontakty OIRP w Gdańsku z partnerami zagranicznymi, a także nawiązać nowe relacje, tak z prawnikami z krajów zachodnich, jak i wschodnich, co stanowi kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych przez Komisję Zagraniczną OIRP w Gdańsku.

 

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content