Wiadomości

10 grudnia 2019

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 4 grudnia 2019 r.

STANOWISKO

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości, wymierzonych w sędziowską niezależność i niezawisłość. Działania te kierowane są wobec poszczególnych sędziów i ingerują w ich swobodę orzekania poprzez wywierania nacisków i w celu uzyskania tzw. „efektu mrożącego”.  Za szczególnie niepokojące uznać należy czynności podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców, a bezpośrednio  dotykające wielu sędziów, a m.in.: Pawła Juszczyszyna, Olimpię Barańską – Małuszek, Alinę Czubieniak i Włodzimierza Brazewicza. Sędziowie ci, tak jak i wielu innych, stojąc na straży prawa i praworządności, wykonując swoje konstytucyjne obowiązki, doświadczyli nacisków mających na celu wymuszenie ich posłuszeństwa wobec aparatu władzy.

Nie zgadzamy się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości godzącymi w podstawowe wartości państwa prawa i demokracji. Występujemy w obronie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy i odrębności władzy sądów i trybunałów. Stoimy na straży wolności i swobód obywatelskich, pluralizmu, szacunku dla prawa i człowieka.

Wyrażamy również głęboki smutek i zaniepokojenie faktem, iż władza wykonawcza swoimi działaniami ingeruje w zasadę demokratycznego państwa prawnego, naruszając Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

To już nie są już sprawy jednego środowiska lub pojedynczych sędziów. To są nasze sprawy, aby w przyszłości zapewnić przestrzeganie wobec każdego obywatela i obywatelki prawa do sprawiedliwego sądu, noszącego przymiot niezawisłości, gwarantującego niezależność i bezstronność. 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content