Wiadomości

22 stycznia 2019

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 stycznia 2019 roku

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

Mowa nienawiści stała się powszechna w przestrzeni publicznej. Wykorzystywana jest do politycznej walki i bezpośrednich ataków na obywateli, którzy wyznają inny światopogląd, religię lub pochodzą z innych krajów. Ilustracją tego zjawiska w ostatnich latach są chociażby agresywne, antyimigracyjne i ksenofobiczne spoty w kampanii samorządowej, czy kampania uderzająca w godność sędziów.

 

Do szerzenia mowy nienawiści wykorzystywane są media, gdzie niemal codziennie naruszana jest godność ludzka. Taka atmosfera sprzyja stosowaniu przemocy już nie tylko słownej, ale i fizycznej. Przyczynia się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa obywateli, budzi poczucie bezradności i strachu. Śmiertelny atak na Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest tragicznym potwierdzeniem konieczności podjęcia pilnych jednoznacznych decyzji mających na celu zwalczanie mowy nienawiści.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwraca się z apelem do wszystkich sił politycznych, do osób nadzorujących publiczne media, do Rady Mediów Narodowych, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by niezwłocznie  podjąć działania mające na celu wyrugowanie mowy nienawiści z polskiego życia publicznego. Zachęcamy do budowy stabilnego Paktu na Rzecz Walki z Mową Nienawiści. Tylko tak, bezstronnie, apolitycznie możemy wspólnie zwalczać to niebezpieczne i haniebne zjawisko, które przyczynia się do niszczenia zarówno kultury politycznej, jak i kultury debaty w Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszelkich autorytetów oraz decydentów życia publicznego o adekwatne reagowania na czyny motywowane nienawiścią oraz tonowanie języka debaty publicznej i politycznej.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przywołując treść Rekomendacji nr 15 w sprawie zwalczania mowy nienawiści Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (The European Commission against Racism and Intolerance – ECRI),  zwraca się z apelem do wszystkich samorządów prawniczych, przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli świeckich i duchownych o wspólne podjęcie działań edukacyjnych celem kształcenia młodego pokolenia Polek i Polaków w duchu tolerancji i poszanowania praw człowieka bez względu na jego płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne cechy i zobowiązuje się takie działania podjąć jako samorząd radcowski.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content