30 sierpnia 2019

Spotkanie w sprawie stosowaniu szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem lub jego finansowaniem oraz przygotowaniom do kolejnej oceny polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez ekspertów komitetu MONEYVAL

Przekazujemy informację Ministerstwa Finansów o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 6 września br. w Warszawie, poświęconym stosowaniu szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem lub jego finansowaniem oraz przygotowaniom do kolejnej oceny polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez ekspertów komitetu MONEYVAL.

 

Prosimy o zgłoszenia w siedzibie Izby osób, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content