Wiadomości

13 grudnia 2017

Spotkanie Rzeczników Prasowych Okręgowych Izby Radców Prawnych w Warszawie 12.12.2017 r.

W dniu 12.12.2017 r. obyło się Spotkanie Rzeczników Prasowych Okręgowych Izby Radców Prawnych. Spotkanie podzielone zostało na dwa moduły.

Pierwszym było spotkanie z Prezesem KRRP r. pr. Maciej Bobrowiczem, podczas którego omówiona została bieżąca sytuacja związana z działaniem samorządu radców prawnych.

Część druga to warsztaty praktyczne prowadzane przez dr hab. Jacek Wasilewski, członka Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. Przyświecający temat przewodni zajęć to „Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Pranych w działaniu”.

Uczestnicy przyswajali wiedzę m.in z zakresu zasady konstruowania wypowiedzi dla mediów przede wszystkim pod kątem spójności komunikatu.

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku reprezentował r. pr. Adam Chudziński, członek Komisji ds. medialnych i promocji zawodu.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content