Wiadomości

2 sierpnia 2017

Spotkanie miast zaprzyjaźnionych – Twinning Meeting – w Bilbao

Spotkanie miast zaprzyjaźnionych – Twinning Meeting – w Bilbao

W dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. w stolicy Basków Bilbao odbyło się coroczne spotkanie miast zaprzyjaźnionych. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele adwokatów z Bilbao (Hiszpania), Louven (Belgia), Erlangen (Niemcy), Verony (Włochy), Exerter (Anglia) oraz Rennes (Francja) oraz przedstawiciele naszej izby w osobach radca prawny Jarosław Niesiołowski, radca prawny Michał Widawski. Należy podkreślić, iż izba adwokacka w Bilbao po raz pierwszy organizowała spotkanie, albowiem przystąpiła do programu miast partnerskich w 2016 r. Tematem tegorocznego spotkania było prawo konsumenckie w świetle zasady roam like at home.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele poszczególnych izb przedstawili regulacje krajowe i unijne dotyczące opłat roamingowych na bazie kazusu opracowanego przez gospodarzy. Z naszej strony referat wraz z prezentacją przedstawił radca prawny Michał Widawski. Przedstawione referaty wywołały ożywioną dyskusję, w rezultacie której okazało się iż prawo państw członkowskich na skutek wydania stosownych rozporządzeń przez organy unijne jest takie samo, aczkolwiek jest ono nieskuteczne. Stąd duża rola w rozwiązywaniu powstałych sporów przy realizacji roszczeń konsumenckich winna przypadać sądom polubownym, ale również sądom powszechnym, jak również niezbędna jest w podanym zakresie ingerencja organów państwa.

Jeszcze tego samego dnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w dorocznym spotkaniu adwokatów z Bilbao w budynku Palacio de Condgresos Euskalduna (zaadaptowana hala dawnej stoczni). W spotkaniu uczestniczyło około 500 adwokatów z okręgu Bilbao. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 uroczystym obiadem i skończyło około godziny 22.00. Podczas spotkania mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami z prawnikami hiszpańskimi, z których bardzo wielu zna język angielski, francuski i niemiecki. Uczestnicząc w spotkaniu zwróciliśmy uwagę na rozmach przedsięwzięcia i dużą liczbę uczestników.

Następnego dnia mieliśmy okazję zwiedzać muzeum Gogenheim, usytuowanego tuż nad rzeką spływającą do oceanu, które powstało na dawnych terenach portowych. Nasuwa się tu refleksja że mieszkańcy Bilbao potrafili zagospodarować nabrzeża stoczniowe, w związku z upadkiem stoczni w tereny rekreacyjno-turystyczne, które uderzają swoim pięknem i funkcjonalnością. Z tego względu należałoby polecić włodarzom miast Trójmiejskich odwiedzenie Bilbao.

W godzinach wieczornych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli miast zaprzyjaźnionych w klubie Sociedad Bilbaina wzorowanym na klubach angielskich, w którym spotykali się kupcy hiszpańscy i angielscy. Obecnie rygory wstępu do klubu zostały znacznie obniżone i klub odwiedzać mogą również kobiety oraz mężczyźni bez krawatów. Podczas spotkania podsumowano pobyt poszczególnych delegacji, dziękując organizatorom za zorganizowanie spotkania. Organizacja spotkania miała charakter perfekcyjny. Należy podkreślić, iż izba adwokatów w Bilbao prezentuje potencjał zbliżony do izby radców prawnych w Gdańsku, tym samym możliwy był wysoki poziom spotkania. Ustalono również że kolejnym organizatorem spotkania Twinning Meeting będą adwokaci z Louven (Belgia).

Na zakończenie należy się gorące podziękowanie radcy Marii Ślązak, która przed wielu laty wystąpiła z inicjatywą nawiązana współpracy w ramach Twinning Meeting przez izbę gdańską. Należy podkreślić, iż jako jedyni reprezentujemy radców prawnych w wyżej wymienionym projekcie. Podziękowanie należy się również władzom izby, które konsekwentnie dążą do utrzymania kontaktów w ramach przedstawionego projektu.

Szersze sprawozdanie z udziału w konferencji ukaże się w dwumiesięczniku radca prawny autorstwa radcy prawnego Michała Widawskiego.

r.pr. Jarosław Niesiołowski

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content