Wiadomości

2 lutego 2017

Spotkanie komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka

W gościnnym budynku Wydziału Prawa i Administracji UG odbyło się kolejne spotkanie komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka. Specjalnym gościem spotkania był Piotr Kowalczuk Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej. Uczestnicy omawiali szereg projektów i mozliwe sposoby wzajemnego zaangażowania dla dobra społecznego.

Komisja działa w obszarze dyskryminacji, praw kobiet, spraw imigrantów, osób niepełnosprawnych, seniorów, działań edukacyjnych i nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkich tych z Koleżanek i Kolegów, którzy chcieliby się zaangażować zapraszamy do współpracy.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content