Wiadomości

28 lipca 2019

Ślubowanie radców prawnych z rocznika 2019

Ślubowanie radców prawnych z rocznika 2019

Umacnianie porządku prawnego i patriotyzm – Dziekani radców i adwokatów z mocnym przesłaniem dla młodych radców prawnych

Kilka dni temu w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku aplikanci radcowscy rocznika 2019 złożyli uroczyste ślubowanie, po którym dołączyli do grona radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uroczystość poprowadził radca prawny, członek Rady OIRP w Gdańsku, Rafał Tołwiński.

Uroczystość została podzielona na dwie części: część artystyczną z przemówieniami zaproszonych gości honorowych oraz część główną, podczas której zlozono ślubowanie.

Przemówienia

Radosną atmosferę wydarzenia podkreśliła odegrana na początku w aranżacji rockowej finałowa kantata do słów „Ody do radości” z IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena – ostatniej ukończonej symfonii tego kompozytora i zarazem jednego z najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł muzyki poważnej, znanej także jako „Symfonia radości”.

Gratulacje i życzenia pomyślności na nowej drodze kariery zawodowej złożyli aplikantom: Prezes Sądu Apelacyjnego W Gdańsku, sędzia SSA Artur Lesiak, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku – adwokat Marek Karczmarzyk, oraz przedstawiciel Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Koordynator Radców Prawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – radca prawny Marek Szóstakowski.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – Jerzy Mosek w swoim przemówieniu skierowanym do aplikantów nawiązał do Roty Ślubowania radcowskiego, w której mowa jest o ochronie i umacnianiu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Dziekan mówił:

„Gratulując chcę abyście zwrócili uwagę na treść Roty Ślubowania, które za chwilę będziecie składali. Jest w nim zobowiązanie przyczyniania się do umacniania porządku prawnego. Jednym z elementów tego porządku jest trójpodział władzy, niezależność sądów i niezawisłość sędziowska. Bez istnienia i przestrzegania tych elementów oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. może być mowy o naszym zawodzie jako zawodzie zaufania publicznego. Pamiętajcie, że wykonując nasz zawód, musimy wykazać się cierpliwością wiedzą i odwagą. Wiedza i odwaga są ze sobą nierozerwalnie związane.   Odwaga bez  wiedzy,  jest bezrozumna i  nikomu nieprzydatna, zaś wiedza bez odwagi nie ma praktycznego znaczenia.”

W przemówieniu nie zabrakło także odniesienia się do samorządności i art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zawód radcy prawnego to jeden z zawodów zaufania publicznego, a samorząd radcowski sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zwracając się do przyszłych radców prawnych Pan Dziekan Jerzy Mosek podkreślił jak ważna jest idea samorządności zawodowej w Polsce:

„Jesteście od dziś pełnoprawnymi członkami naszego radcowskiego samorządu. Z radością witamy Was w samorządzie pełni wiary, że zadbacie lepiej od nas o jego idee, wartości i znaczenie. W mojej ocenie, tylko działając wspólnie, razem, przy tym w przyjaźni i solidarnie z innymi samorządami zawodowymi i innymi zawodami prawniczymi, mamy szansę zachowania naszego zawodu w takim kształcie, że będzie można o nim mówić,  że jest to „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”. Wydaje się to oczywiste, ale musimy zdawać sobie sprawę z zagrożeń, bo tak uczy nas doświadczenie, każda władza polityczna jest zaborcza i z niechęcią znosi stan, w którym zakresem swojego imperium nie  obejmuje całości spraw państwa i społeczeństwa. Trudno to zrozumieć, gdyż na rzecz naszego Państwa, jego społeczeństwa, ogółu obywateli, zrobiliśmy i robimy niemało.

Za osiągnięcie uważam to, że  udało się nam wspólnie  pobudzić aktywność środowiska w sprawie działań na rzecz poszanowania prawa oraz wyrażania sprzeciwu wobec deprecjonowania roli i znaczenia prawa, sprzeciwu wobec deprecjonowania zawodów prawniczych, powołanych przecież do ochrony praw obywateli.

Przejawem naszych działań na rzecz społeczeństwa są takie inicjatywy naszego samorządu jak popularyzacja wiedzy o prawie wśród młodzieży szkolnej, pomoc seniorom, ofiarom wypadków i przemocy, nieodpłatna pomoc prawna, współpraca z innymi samorządami, zarówno zawodowymi jak i terytorialnymi, a także  współpraca z prawnikami z wielu krajów Świata. Przed kilkoma dniami zakończyliśmy i to z dużym sukcesem Międzynarodową konferencję nakierowaną przede wszystkim na Wschód, w której brali udział prawnicy z takich krajów jak Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia, Białoruś, a wspólnie z nimi prawnicy z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy wszak prawnikami także europejskimi, chcemy i być pomostem pomiędzy wschodem a zachodem, pokazywać że współpraca jest możliwa, a przy tym potrzebna ludziom niezależnie od granic, podziałów i uprzedzeń. Takim działaniem udowadniamy, że radca prawny to nie tylko doskonale wykształcony prawnik, ale też człowiek otwarty na świat, wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość, gotowy do niesienia pomocy. Możemy z dumą powiedzieć, że widać naszą Izbę i na Pomorzu i w Kraju.

Na zakończenie mojego wystąpienia życzę Wam satysfakcji z wykonywania  zawodu radcy prawnego, sukcesów w tym zawodzie oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Nawiązując do cech, którymi powinien się wyróżniać radca prawny i parafrazując tzw. modlitwę przypisywaną cesarzowi Markowi Aureliuszowi, życzmy sobie cierpliwości i pogody ducha, abyśmy mogli znieść to czego zmienić nie możemy, odwagi  i wytrwałości w dążeniu do zmiany tego , co zmienić możemy i mądrości, abyśmy mogli odróżnić jedno od drugiego.”

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Marek Karczmarzyk mówił o ogromnej odpowiedzialności za sprawę, która ciąży na każdym radcy prawnym. Przestrzegał przed rutyną w wykonywaniu zawodu, radził wchodzącym w zawód prawnikom, aby słuchali człowieka, swojego klienta, nie tylko dlatego, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. Pan Wicedziekan podkreślił rolę prawnika jako erudyty, któremu nie przystoi „dawać się sterować”, czym nawiązał do niezależności i samodzielności zawodu radcy prawnego. W przemówieniu nie zabrakło wątku patriotycznego:

„Ile byłby warty Wasz zawód, może się pomyliłem powiedziałem nasz, ale mam u Was przecież wykłady i się doskonale w Waszym gronie czuję, ile byłby ten zawód warty, zawód radcy prawnego w Republice Vanuatu, nawet w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, nic, bo jesteśmy polskimi radcami prawnymi albo polskimi adwokatami. Dlatego też nie zapominajmy o tym i bądźmy patriotami. Bez względu na to jak rozumiemy te pojęcia, ale bądźmy najlepiej jak potrafimy. Bo jesteśmy polskimi prawnikami. Zatem jeszcze raz, gratulacje i pamiętaj, teraz dopiero zaczną się egzaminy.”

Na scenie Audytorium ECS pojawili się następnie starosta rocznika 2019 aplikant Rafał Gajewski oraz aplikantki:, Aleksandra Korcz i Emilia Hirsz, dziękując, wręczyli kwiaty osobom zaangażowanym w ich proces nauki, przede wszystkim wykładowcom i wykładowczyniom, ale także osobom z Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku.

Nagrody dla najlepszych

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć uznania dla najlepszych aplikantów i aplikantek. Dziekan Jerzy Mosek wraz z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Radcowskich OIRP w Gdańsku Tadeuszem Jackowskim oraz przedstawiciele sponsorów Olga Partyka ( WolterS kluwer), Michał Olszewski (ADIC.pl)  i Jan Piech (CH Beck) wręczyli nagrody za najlepsze wyniki na tegorocznym egzaminie radcowskim: miejsce 1 – Damian Wiórek, miejsce 2 ex aequo – Agnieszka Mach, Urszula Sielawo i Paulina Żurawska, miejsce 3 – Dawid Aniszewski, Katarzyna Bień, Paweł Karpiński, Adrian Manterys, Dariusz Markiewicz i Monika Wegner.

Koncert i film o samorządzie

W dalszej części uroczystości uczestnicy i uczestniczki mieli okazję obejrzeć produkcję filmową przygotowaną przez OIRP w Gdańsku z okazji 35-lecia samorządu radcowskiego (dostępna także pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=vF-qqc8mJtA&t=3s), oraz wysłuchać koncertu duetu: Wojciecha Hornego – pianisty, kompozytora, aranżera, wirtuoza, od 30 lat na scenie, członka zespołów O.N.A., Chylińska , Patrycji Markowskieji wielu innych, od 2013 r. na stałe związanego z grupą Kombi oraz Darii Zaradkiewicz  – wokalistki, laureatki „Szansy na Sukces”.

Cześć główna uroczystości – ślubowanie

Część główną uroczystości rozpoczęło powtórzenie Roty Ślubowania przez wszystkich obecnych na sali aplikantów radcowskich, którzy przystąpili do ślubowania. :

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.”

Każdy z aplikantów i każda z aplikantek złożyli podpisy pod Rotą Ślubowania, stając się z tym momentem radcami prawnymi.

Gratulujemy serdecznie i witamy nowych radców prawnych!

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content