Wiadomości

4 października 2016

Słowo Dziekana Rady po wyborach

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Wybory za nami. Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 1 października 2016 r. wybrało dziekana rady, pozostałych członków rady, rzecznika dyscyplinarnego, członków okręgowego sądu dyscyplinarnego, komisji rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dziękuję Wam serdecznie za zaufanie i oddane głosy. Wybór dziekana na druga kadencję jest  potwierdzeniem, że udało nam się wspólnie wiele dobrego dla samorządu zrobić. Z drugiej strony, wybór ten jest dla mnie szczególnym zobowiązaniem. Na szczęście nie jestem sam, a w działalność samorządu, oprócz członków organów Izby gdańskiej włącza się szereg radców prawnych, w tym tych najmłodszych. Nie sposób nie wspomnieć o aplikantach, którzy z ogromnym zapałem przystąpili do prac w komisjach działających przy radzie.

Przed nami wiele do zrobienia. Są to przede wszystkim działania mające na celu promocję naszego zawodu, musimy być bardziej obecni i rozpoznawalni, uczestniczyć w inicjatywach społecznych o znaczeniu lokalnym, rozpoznać aktualne problemy i próbować się włączyć w ich rozwiązywanie. Przykładem takich działań są prace radców prawnych w ramach Gdańskiego Modelu Imigrantów czy działanie związane z upowszechnianiem wiedzy o prawie w szkołach. Bardziej zintegrowani, będziemy skuteczniejsi. Mimo, że na rynku świadczenia usług prawniczych jest nas ciągle więcej, musimy dbać o zdrowe i etyczne mechanizmy konkurencji. Niezbędna jest też  pomoc dla radców prawnych rozpoczynających karierę.

Wszystkich Was zapraszam do działań na rzecz naszego gdańskiego samorządu.

Jerzy Mosek

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content