Wiadomości

17 stycznia 2018

Skończył się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych

Koleżanki i Koledzy

Z dniem  31 grudnia 2017r. zakończył się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku trwający od 01.01.2015r.

W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany był uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego powinno zostać udokumentowane. Proszę zatem o przesyłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018r. na adres Ośrodka Szkolenia w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3 lub mailowo na adres: szkolenia@oirp.gda.pl  lub joanna.muza@oirp.gda.pl wszelkiej dokumentacji związanej z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających fakt uczestnictwa w szkoleniach zawodowych obejmujących tematykę i liczbę godzin, oraz innych dokumentów z których wynika wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie Trzeciego Cyklu Szkoleń Zawodowych.

Brak udokumentowania wykonania obowiązku szkoleniowego we wskazanym terminie spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania, w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

 

Wanda Wojtiekun – Kierownik Szkolenia

 

Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego:

http://oirp.gda.pl/wp-content/uploads/2017/02/Uchwa%C5%82a-Nr-282-IX-2016.pdf

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content