Wiadomości

29 marca 2018

Radczyni prawna Izabela Duczyńska z Kryształowym Sercem Radcy Prawnego 2017

Radczyni prawna Izabela Duczyńska z Kryształowym Sercem Radcy Prawnego 2017.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

R.pr. Izabela Duczynska od lat aktywnie wspiera Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk : „Istotnym elementem pracy Centrum jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym kobietom, dzięki pracy i zaangażowaniu wolontariuszy, którzy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, poświęcają Fundacji nieodpłatnie swój czas.”

Serdecznie gratulujemy!

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content