Wiadomości

24 czerwca 2016

Radcowie prawni w organach administracji podatkowej – wystapienie do OBSiL

Informujemy, że w związku ze stosowaną praktyką dotyczącą radców prawnych zatrudnionych w organach administracji podatkowej,

Rada Okręgowej Izby Radców w Gdańsku postanowiła zwrócić się do Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych o przeprowadzenie analizy:

 

  1. a) dopuszczalności w świetle art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o radcach prawnych tworzenia w organach państwowych wyodrębnionych komórek organizacyjnych zajmujących się obsługa prawną organu z kierownikami na czele,
  2. b) dopuszczalności w świetle art. 9 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz art. 6, 7, 13, 41 i 50 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego zatrudnionego w organie państwowym z wykonywaniem funkcji kierownika tego organu bądź kierownika wyodrębnionej komórki lub jednostki organizacyjnej w tym organie będącego przełożonym innych radców prawnych zatrudnionych w tym organie, w szczególności, gdy oba rodzaje czynności są wykonywane w ramach tego samego stosunku pracy i wymiarze czasu pracy wynikającym z art. 18 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
  3. c) dopuszczalności w świetle zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego wykonywania obsługi prawnej urzędów skarbowych przez komórki prawne izb skarbowych tj. w ramach stosunku pracy radców prawnych zatrudnionych w izbach skarbowych,
  4. d) zasadności podjęcia przez organy samorządowe działań mających na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturach organów państwowych dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych zajmujących się świadczeniem obsługi prawnej tych organów i organów im podległych lub zainicjowania zmian w art. 9 ustawy o radcach prawnych.
  5. Uzasadnienie wniosku, zawierające stanowisko Rady OIRP w Gdańsku dotyczące wskazanych zagadnień, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Treść uzasadnienia wystąpienia znajduje się w załączeniu.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content