Wiadomości

17 czerwca 2018

Radcowie prawni na rzecz seniorów

seniorzy-zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

15 czerwca, w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych podpisano deklarację wielosektorowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego seniorów. Jednym z sygnatariuszy programu jest nasza Izba. Środowisko radców prawnych od lat wspiera w różny sposób osoby starsze. Projekt ten ma jednak charakter nowatorski, jako że stanowi  platformę organizacji państwowych, samorządowych i zawodowych deklarujących wspólny front przeciwko nadużyciom wobec osób starszych. Ze strony OIRP w Gdańsku obecni byli wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski oraz sekretarz Rady Andrzej Bodakowski.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content