Wiadomości

11 października 2018

PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY ORAZ RYNKU PRACY, Uniwersytet Warszawski, 19-20.10.2018

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

i

KANCELARIA DLA Piper

zapraszają na konferencję naukową

„PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY ORAZ RYNKU PRACY”

Data i miejsce: 19-20 października 2018 r.
Aula A2, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Uniwersytet Warszawski

Osoby chętne prosimy o rejestrację na stronie: http://www.wpia.uw.edu.pl/przyszlosc-prawa-pracy-oraz-rynku-pracy/

 

 

KONFERENCJA „PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY ORAZ RYNKU PRACY”
19-20 PAŹDZIERNIKA 2018
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
COLLEGIUM IURIDICUM II, UL. LIPOWA 4, WARSZAWA, S. A2
Dzień I – 19 października 2018 r. (piątek)
10.00 – 10.15
Rejestracja uczestników
10.15 – 10.30
Otwarcie Konferencji
10.30 – 11.45
Sesja przedpołudniowa
dr Barbara Godlewska – Bujok (Wydział Zarządzania UW)
Przyszłość pojęcia „pracy”
Gabriela Gospodarek (Wydział Prawa i Administracji UW)
Przełożenie klasycznych instytucji prawa pracy na gig economy
– wybrane zagadnienia
dr hab. Joanna Unterschütz
prof. WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Zbiorowe prawa pracownicze a praca na platformach i aplikacjach cyfrowych
11.45 – 12.30
Lunch
12.45 – 14.30
Sesja popołudniowa
Ogłoszenie wyników konkursu „Przyszłość prawa pracy oraz rynku pracy”
Wystąpienia laureatów
KONFERENCJA „PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY ORAZ RYNKU PRACY”
19-20 PAŹDZIERNIKA 2018
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
COLLEGIUM IURIDICUM II, UL. LIPOWA 4, WARSZAWA, S. A2
Dzień II – 20 października 2018 r. (sobota)
10.00 – 11.00
Panel dyskusyjny I
Nowe technologie w zatrudnieniu
Dyskutanci m.in.
dr Eustachy Bielecki
prof. nz. dr hab. inż. Mariusz Olszewski (Politechnika Warszawska),
Barbara Surdykowska
(WPiA UKSW, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”)
11.15 – 12.15
Panel dyskusyjny II
Zatrudnienie przez aplikacje (platformy internetowe)
Dyskutanci m.in.:
Jagoda Prętnicka – Markiewicz (Sentione)
Marcin Fiedziukiewicz (Jobsquare)
dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni
12.15-13.00
Lunch
13.15-14.15
Panel dyskusyjny III
Metody regulacji prawa pracy
Dyskutanci m.in.
dr hab. Krzysztof Walczak (Wydział Zarządzania UW)
dr Michał Raczkowski (WPiA UW)
dr Jacek Lewkowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, WPiA UW)
14.30 – 15.30
Panel dyskusyjny IV
Polityka migracyjna jako sposób rozwiązania problemów na rynku pracy
Dyskutanci m. in.
r. pr. Agnieszka Lechman – Filipiak (DLA Piper)
dr Marek Benio
dr Marcin Kiełbasa

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content