Wiadomości

23 stycznia 2018

Przyjmowanie zgłoszeń radców prawnych – sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W nawiązaniu do pisma Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, w związku z treścią art. 1 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 27 grudnia 2017 r., poz. 2439) zmieniającej art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w dotychczas obowiązującym brzmieniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia radców prawnych zainteresowanych pełnieniem funkcji pełnomocników z urzędu w związku ze sprawami z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zgłoszenia składane w biurze Izby powinny mieć formę pisemną i zawierać zgodę na pełnienie funkcji.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 09.02.2018 r.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content