Wiadomości

27 lipca 2016

Przewodniczący komisji ds. aplikacji o ślubowaniu młodych radców prawnych

IMG_9504Przewodniczący komisji ds. aplikacji o ślubowaniu młodych radców prawnych

W dniu 4 lipca 2016 r. w auli Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania młodych radców prawnych, którzy zdali przeprowadzony w marcu bieżącego roku, ostatni egzamin radcowski i w dniu 21 maja br., na posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w związku z pozytywnym wynikiem tego egzaminu, zostali wpisani na listę radców prawnych,. W uroczystości tej wzięło udział 158 (stu pięćdziesięciu ośmiu) radców prawnych.

Uroczystość ślubowania prowadził Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Mec. Jerzy Mosek, przy obecności członków Prezydium, Rady O.I.R.P. oraz zaproszonych gości. Wzięli w niej również udział licznie przybyli członkowie rodzin i przyjaciele nowych radców prawnych.

Uroczystość ta rozpoczęła się od wystąpienia Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, który powitał obecnych, nowych radców prawnych oraz pogratulował im osiągniętego sukcesu. Następnie wystąpiła z krótkim przemówieniem Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, nasza koleżanka z gdańskiej Izby, Pani Mec. Maria Ślązak. Gratulując nowym radcom prawnym, zwróciła im uwagę na najważniejsze kwestie, które winni mieć na uwadze, rozpoczynając wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Rotę ślubowania w imieniu wszystkich nowych radców prawnych odczytała Mec. Magdalena Budnicka, a następnie każdy z radców prawnych potwierdził ją słowem: „ślubuję”.

Każdemu z nowych radców prawnych wręczono następnie dokument wpisu na listę radców prawnych oraz legitymację radcowską. Otrzymali oni również z Krajowej Rady Radców Prawnych: egzemplarz Konstytucji R.P. oraz płytkę DVD z programami przydatnymi dla radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu.

Wszyscy radcowie prawni otrzymali również okolicznościowe upominki od współpracujących z naszą Izbą wydawnictw prawniczych:  C.H. Beck oraz Wolters Kluwer .

Radca prawny, Mec. Monika Zagórska, która osiągnęła najlepszy wynik egzaminu radcowskiego, otrzymała ponadto w prezencie od firmy odzieżowej Telimena, togę radcy prawnego.

Tyle same suche fakty.

Uroczystość ta i ten szczególny moment, tak dla samych nowych radców prawnych, jak i dla samorządu, skłania poza tym do kilku krótkich refleksji.

Po pierwsze ślubowanie stanowi niewątpliwie zwieńczenie bardzo trudnej drogi, jaką musiały przejść nasze najmłodsze od teraz koleżanki i koledzy, radcowie prawni. Nie jest to tylko frazes. Wszyscy z nas, którzy przeszli taką drogę: poczynając od pięcioletnich studiów prawniczych, następnie długiej i trudnej trzyletniej aplikacji i wreszcie zdając egzamin radcowski, wiedzą, jakie trudności trzeba na niej pokonywać i jakie wyrzeczenia ponieść.

Aplikacja radcowska nie jest łatwa. Konieczność długiej, trudnej nauki, udziału w zajęciach i kolokwiach, należy godzić z obowiązkami zawodowymi oraz rodzinnymi. W tym samym bowiem okresie trzeba bowiem nie tylko poświęcać dużo czasu na naukę, ale i rozpoczynać często karierę zawodową oraz nierzadko rozpoczynać nową drogę życia, jako żona, mama, mąż, czy ojciec.

Nie można też, tak jak inni rówieśnicy w tym czasie, korzystać w dowolny sposób z czasu wolnego, zabaw czy odpoczynku. Z wielu rzeczy zatem trzeba rezygnować i czasami trudnych wyborów dokonywać, co poświęcić.

Wyrzeczenia były więc nieodłączną częścią drogi, jaką musieli przejść nasze nowe, młode koleżanki i koledzy radcowie prawni, zanim przystąpili do egzaminu radcowskiego.

Wiemy też wszyscy, jak bardzo trudny jest sam egzamin radcowski. Konieczność opracowania w ciągu kilku następujących po sobie dni, kilkunastu prac z tak różnych dziedzin prawa, nierzadko prac trudnych, o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, w stresie i upływającym wtedy bardzo szybko czasie, stanowi poważny sprawdzian wiedzy oraz odporności psychicznej. Ten sprawdzian zdały i temu sprawdzianowi sprostały nasze nowe koleżanki i koledzy radcowie prawni. Trzeba to docenić i pochwalić, bo to się im po prostu należy.

Niewątpliwie korzystali oni w trakcie swojej nauki z pomocy innych osób. Pomoc bliskich: rodziny i przyjaciół w czasie całej aplikacji była na pewno niezbędna, konieczna i efektywna. Że tak było, wskazuje osiągnięty przez nich cel. Trzeba więc złożyć podziękowania i tym osobom, które włożyły swój niebagatelny wkład w sukces osiągnięty przez nasze nowe koleżanki i kolegów.

Należy to wszystko mieć na uwadze i docenić sukces osiągnięty przez tych młodych ludzi, którzy poprzez własną ciężką pracę, poświęcenie i wyrzeczenia oraz przy pomocy bliskich i przyjaciół, nabyli wreszcie po tak długim okresie nauki, uprawnienia do wykonywania naszego zawodu.

Jako samorząd staraliśmy się im oczywiście pomóc. To też nie jest frazes.

Staramy się naprawdę właściwie i rzetelnie przygotować naszych aplikantów nie tylko do samego egzaminu radcowskiego, ale także do należytego w przyszłości wykonywania zawodu radcy prawnego.

Podkreślam, że traktujemy naprawdę poważnie wszystkich naszych aplikantów. Są to dorośli ludzie, po studiach prawniczych i którzy w związku z tym przychodzą do nas z dużą wiedzą, głównie teoretyczną. Nie staramy się więc ich tylko uczyć, bo tego nie da się zrobić w tym wymiarze, w jakim zorganizowane jest szkolenie aplikantów, ale przede wszystkim wskazywać praktyczne kierunki oraz możliwości i drogi dochodzenia do rozwiązywania problemów prawniczych.

Podchodzimy też bardzo poważnie do naszych obowiązków, jakie mamy wobec aplikantów. Obserwując pracę i zaangażowanie większości naszych wykładowców mogę z przekonaniem stwierdzić, że zależy im, na tym, aby osiągali oni jak najlepsze wyniki w nauce oraz w jak najlepszym stopniu przygotowani byli do wykonywania naszego trudnego zawodu.

Na co zwracamy szczególną uwagę, w trakcie trwania aplikacji, to na pewno kwestie związane z szeroko rozumianą etyką wykonywania zawodu radcy prawnego. W istocie bowiem, są to kwestie najważniejsze dla nas – radców prawnych. To one bowiem w dużym stopniu określają nasz zawód, jego odrębność i naszą tożsamość. To poprzez nie oceniani jesteśmy przez każdego z zewnątrz. Jak ta ocena wygląda, zależy właśnie od tego, czy przestrzegamy i kierujemy się zasadami etyki w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Od tego zależy też w rezultacie czy nasz samorząd radcowski będzie miał przyszłość.

Gratulując jeszcze raz naszym nowym koleżankom i kolegom mamy też nadzieję, że przyczyniliśmy się w pewnym stopniu do dobrego wyniku osiągniętego przez nich na egzaminie radcowskim. Jak wynika bowiem z publikowanych danych, osiągnęli oni na tym egzaminie jeden z najlepszych wyników w kraju. Jest to oczywiście przede wszystkim ich osiągnięcie i zasługa, ale mówiąc po prawniczemu, rościmy sobie prawo do udziału w ich sukcesie.

Nasze nowe koleżanki i koledzy wkraczają na nowy etap w ich życiu. Osiągnęli założony cel i rozpoczynają wykonywanie zawodu radcy prawnego. To trudny, odpowiedzialny i często niewdzięczny zawód. Może jednak dawać zadowolenie. Życzymy im właśnie tego. Życzymy im, aby nie zatracili siebie, zachowali własną tożsamość, przekonania i czerpali satysfakcję z jego wykonywania.

Z satysfakcją i zadowoleniem zatem witamy w naszym gronie, jako członków naszego samorządu radcowskiego, nowych 158 radców prawnych. Mamy nadzieję, że tak jak większość jego członków, będą oni nie tylko dobrymi, uczciwymi i osiągającymi sukces zawodowy i osobisty radcami prawnymi, ale i aktywnymi uczestnikami życia samorządu radcowskiego.

Tadeusz Jackowski

Przewodniczący komisji ds. aplikacji

Rady OIRP w Gdańsku

link do galerii zdjęć:

https://drive.google.com/folderview?id=0ByX9djUMgOBrWUozVGFUQ0RkZEE&usp=sharing

 

                                                                           

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content