Wiadomości

14 czerwca 2018

Przedstawiciele naszej Izby w Obwodzie Kaliningradzkim

Przedstawiciele naszej Izby w Obwodzie Kaliningradzkim

Przedstawiciele naszej Izby zostali zaproszeni do udziału w VI Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji Adwokackiej „Działalność Adwokacka w ramach współpracy nadbałtyckiej” („Aдвокатская деятельность в условиях прибалтийского сотрудничества”) zorganizowanej przez Izbę Adwokacką Obwodu Kaliningradzkiego.

Konferencja odbyła się w dniu 25 maja 2018r. w sali konferencyjnej hotelu Universal, w Svietłogorsku, miejscowości – kurorcie, położonym nad brzegiem Morza Bałtyckiego ok. 30 kilometrów od Kaliningradu.

Podróż do Federacji Rosyjskiej odbyliśmy samochodem, choć mieliśmy obawy, czy ten środek transportu na miejscu będzie bezpieczny. Okazało się jednak, iż nasze obawy były bezpodstawne.

Choć mały ruch graniczny został obustronnie zawieszony, to na granicy polsko – rosyjskiej napotkaliśmy kilkanaście samochodów czekających na odprawę. Załatwienie formalności zajęło nam około godziny. Od granicy droga prowadziła prosto do obwodnicy Kalinigradu, nieco przypominającej obwodnicę Trójmiasta. Nie obyło się bez przygód i pytania mieszkańców Obwodu Kalinigradzkiego o drogę do Svietłogorska. Mieszkańcy życzliwie udzielali nam wskazówek, jak dotrzeć na miejsce. Svietłogorsk (Светлогорск), to miasteczko z pruską zabudową z czasów przedwojennych, zwany jeszcze przez niektórych „Rauchen”, do której można dojechać z Kliningradu także koleją. Miasto przypominało polskie miejscowości nadmorskie (mały Sopot). Wszechobecne były kramy z pamiątkami oferujące przede wszystkim bursztyn tzw. „złoto Bałtyku”.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania uczestników przez dziekana Aleksieja Sozvarieva – Алексей Созвариев (którego niektórzy mogą pamiętać z uroczystości obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych oraz gratulacji dla gospodarzy za zorganizowanie spotkania). Nasza koleżanka r. pr. Małgorzata Jaskólska w imieniu dziekana naszej Izby r.pr. Jerzego Moska podziękowała za zaproszenie naszych przedstawicieli na konferencję.

Wśród zaproszonych gości obok przedstawicieli naszej Izby r.pr. dr Jarosława Niesiołowskiego Przewodniczącego Komisji Zagranicznej oraz r.pr. Małgorzaty Jaskólskiej, w konferencji udział wzięli także koledzy z Olsztyna r.pr. Dariusz Gibasiewicz oraz Torunia adw. Jacek Czuliński.

Nadto, uczestniczyli w konferencji: adwokat Sergey Hidasheli (Izba Adwokacka Łotwy), adwokaci Natalia Goncharuk, Irina Poleshchuk, Aleksandr Siemashko (Izba Adwokacka z Białorusi -Grodno, Brześć ) oraz reprezentanci Izb Adwokackich z Republiki Dagestanu, Republiki Baszkirii, Republiki Obwodu Seratowskiego, Federacji Rosyjskiej, a także przedstawiciel Federalnej Izby Adwokackiej w Moskwie.

Konferencja była podzielona na dwa panele tematyczne: sprawy związane z realizacją praw rodzinnych i spadkowych, w tym stosowania Konwencji Haskiej z 1980r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz sprawy związane z prawodawstwem migracyjnym i zatrudnieniem obcokrajowców.

Podczas spotkania prawnicy z poszczególnych krajów zaprezentowali ustawodawstwo obowiązujące w ich państwie oraz praktyczne stosowanie prawa w poszczególnych materiach. Referaty były przedstawione w języku rosyjskim. W drugim bloku tematycznym nasza koleżanka wygłosiła referat na temat praw i obowiązków cudzoziemca w Polsce zobowiązanego do powrotu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach oraz poruszyła zagadnienie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Tematyka wykładów wzbudziła wiele emocji, w rezultacie rozwinęła się dyskusja pomiędzy uczestnikami dotycząca różnic w stosowaniu przepisów i wykładni prawa związanego z prawem rodzinnym
i spadkowym oraz uprawnieniach cudzoziemców. Należy podkreślić iż konferencja miała wybitnie komparatystyczny charakter.

W tym miejscu należy podkreślić główne różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem w Rosji. Radca prawny posiada status pracownika podmiotu gospodarczego, zajmuje się między innymi prowadzeniem dokumentacji prawnej, konsultacjami prawnymi oraz reprezentowaniem podmiotu przed sądem, natomiast to adwokat zdaje egzamin państwowy i uzyskuje licencję na wykonywanie zawodu i podobnie jak w Polsce nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Adwokaci w Rosji wykonują zawód między innymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Reprezentują oni swoich klientów we wszystkich sprawach (w tym karnych i administracyjnych). To właśnie adwokaci przynależą do samorządu zawodowego, tzw. Kolegii Advokatów, w odróżnieniu od radców prawnych. Można by zatem stwierdzić, iż obecnie status radcy prawnego w Polsce odpowiada pozycji zawodowej adwokata w Rosji.

Konferencja została uwieńczona uroczystą kolacją, w trakcie której zaproszeni goście wskazywali na potrzebę kontynuacji wymiany doświadczeń prawników poszczególnych państw w zakresie porównywania poszczególnych systemów prawnych, jak również instytucji prawnych z uwagi na wykonywanie zawodów zaufania publicznego, zaangażowanie się prawników w sprawy zwykłych ludzi, współpracę na gruncie stosowania prawa.

Kolega r.pr. Jarosław Niesiołowski podziękował dziekanowi Aleksiej Sozvariev, za zaproszenie oraz wręczył upominek – grafikę przedstawiającą Gdańsk oraz butelkę 40 -letniej whisky.

Następnego dnia 26 maja 2018r. gospodarze zorganizowali dla uczestników Konferencji atrakcje w postaci: rejsu statkiem po Morzu Bałtyckim(tzw. Rybałka) lub wycieczkę po Kaliningradzie. Wybraliśmy wycieczkę po Kaliningradzie.

Kaliningrad (dawniej: Królewiec, Königsberg) jest stolicą obwodu kaliningradzkiego – enklawy Rosji, graniczącej z Polską i Litwą. Miasto liczy obecnie około 500 tys. mieszkańców. Powstało w XIII w., a w 1312 roku stało się siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Od XIV w było członkiem Hanzy, zaś od 1440 roku weszło w skład Związku Pruskiego. Podczas oblężenia miasta w 1945 roku Stare Miasto w Królewcu zostało praktycznie doszczętnie zrównane z ziemią. Pozostały nieliczne budynki oraz dzielnica willowa na obrzeżach miasta. Zachowały się także stanowiące pozostałości miejskich fortyfikacji bramy miejskie oraz forty, które po ich rewitalizacji przyciągają turystów, a do których zabrali nas rosyjscy koledzy.

Po II wojnie światowej zniszczono również zamek krzyżacki (wysadzano budowlę trzykrotnie), aby w tym miejscu postawić budynek tzw. Dom Sowietów, który miał pełnić funkcję administracyjną, a którego nigdy nie ukończono, prawdopodobnie z uwagi niestabilny grunt. Mieszkańcy żartują, że jest to zemsta Krzyżaków za zniszczenie zamku.

Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Kaliningradzie znajduje się ciekawa rzeźba – dwa dziki – przedstawiające ciągłą walkę Prokuratora i Adwokata na sali sądowej.

W Kaliningradzie istnieją wyższe uczelnie, w tym uniwersytet, którego jednym z absolwentów i profesorów a także rektorów był sławny filozof Immanuel Kant, który sformułował słynną maksymę: „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”. Ten wybitny filozof został pochowany przy Katedrze św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny, byłej katedrze królewskiej, na wyspie Knipawie. Nie mogliśmy zatem nie odwiedzić tego miejsca.

Miasto, w związku z organizowanymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2018r. przeszło modernizację. Zbudowano hotele, poprawiono infrastrukturę drogową, odnowiono fasady budynków, a także na tzw. Wyspie Październikowej wybudowano stadion „Kaliningrad”(po mistrzostwach będzie nosił nazwę Arena Baltika), w którym odbędą się cztery mecze Mundialu 2018.

Z uwagi na napięty grafik, nie udało nam się dotrzeć do Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Podwodnego Oceanu, które mieści się u nabrzeża rzeki Pregoła, których zwiedzenie polecali nam koledzy Adwokaci.

Co ciekawe, w Kaliningradzie zachował się przedwojenny budynek dworca kolejowego. Zegar na budynku wskazuje godzinę późniejszą od czasu środkowoeuropejskiego, bowiem czas jazdy pociągów jest określany jako tzw. czas Moskiewski (godzina różnicy). Choć mieszkańcy do tego przywykli, dla obcokrajowców ta różnica czasów może być niemałym problemem.

Podsumowując, Konferencja zorganizowana przez naszych kolegów z Izby Adwokackiej Obwodu Kalinigradzkiego była bezcenną okazją do poznania koleżanek i kolegów, praktyków prawa z innych krajów nadbałtyckich oraz kolegów z Białorusi a także z innych regionów Rosji. W czasie rozmów na forum oficjalnym i nieoficjalnym mogliśmy wymienić się doświadczeniami jak wygląda praca polskich radców prawnych oraz adwokatów z pozostałych państw.

Należy podkreślić życzliwe a nawet serdeczne przyjęcie naszej delegacji. Zauważyliśmy zainteresowanie bliższą współpracą adwokatów z Kaliningradu z naszą korporacją prawniczą i mamy nadzieję, iż taka nastąpi.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content