Wiadomości

10 października 2016

Program szkolenia wyjazdowego w Gniewie, 13-15.10.

Program szkolenia wyjazdowego radców prawnych OIRP w Gdańsku

Hotel „ Zamek Gniew „ w Gniewie, ul. Zamkowa 3

13 – 15 październik 2016r.

Czwartek  13.10.2016r.

14.00 przyjazd – zakwaterowanie

15.00-17.00 obiad w restauracji  Kolumnowej

16.00-19.00 Wykład na temat :  „Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych – rola sądu i pełnomocnika procesowego”.   Wykładowca : SSO R. Terlecki  w Sali Husarskiej

17.30-17.45 przerwa kawowa w Sali Gustawa

20.00 uroczysta kolacja  na Dziedzińcu Zamkowym – pokaz konny : średniowiecze i  husarie

 

Piątek  14.10.2016r.

8.30-10.00 śniadanie

10.30-14.30 Wykład na temat  : „Proces badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).  Zmiany w umowach.”   Wykładowca : r.pr. M. Badzio w Sali Husarskiej

12.30-12.45 przerwa kawowa  w Sali Gustawa

15.00-16.00 obiad w restauracji  Kolumnowej

16.00-19.00 Wykład na temat  : „Ochrona dóbr osobistych – zagadnienia praktyczne i orzecznictwo.” Wykładowca : SSO T. Karczyńska – Szumilas w Sali Husarskiej

17.00-17.15 przerwa kawowa w Sali Gustawa

19.30 kolacja grillowa przy muzyce  na Dziedzińcu Zamkowym

 

Sobota  15.10.2016r.

8.00-9.00 śniadanie

9.00-12.00 Wykład na temat: „Zadośćuczynienie jako forma naprawienia szkody niemajątkowej – dochodzenie roszczeń”. Wykładowca : SSO T. Karczyńska – Szumilas w Sali Husarskiej

10.00-10.15 przerwa kawowa w Sali Gustawa

12.00 zakończenie szkolenia, wyjazd

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content