Wiadomości

23 października 2017

Program szkolenia wyjazdowego, Jastrzębia Góra, 26-28.10.2017

Program szkolenia wyjazdowego radców prawnych OIRP w Gdańsku

Jastrzębia Góra

26 – 28 października 2017 r.

Czwartek  26.10.2017r.

14.30 przyjazd – zakwaterowanie

14.30-16.15 obiad

16.00-19.00 Wykład na temat :  „Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.”

Wykł. SSO Przemysław Jasinkiewicz

17.00-17.15 przerwa kawowa

20.30 uroczysta kolacja

 

Piątek  27.10.2017r.

8.00-10.00 śniadanie

10.00-14.00 Wykład na temat : „Obowiązujące i planowane zmiany w procedurze cywilnej. Przegląd najnowszego orzecznictwa SN w zakresie prawa cywilnego.” Wykł. SSA Teresa  Karczyńska-Szumilas

11.30-11.45 przerwa kawowa

14.00-16.15 obiad

16.00-19.00 Wykład na temat  : „Nowa regulacja prawna ochrony danych osobowych.

Obowiązki administratora danych w zw. z zabezpieczeniem danych i dokumentacja przetwarzania danych osobowych na gruncie Rozporządzenia 2016/679.” Wykł. dr Piotr  Siemieniak

17.00-17.15 przerwa kawowa

19.30 kolacja grillowa przy muzyce

 

Sobota  28.10.2017r.

8.00-9.00 śniadanie

9.00-12.00 Wykład na temat: „Nowa regulacja prawna ochrony danych osobowych. Zmiany regulacji prawnej przetwarzania danych osobowych wynikające z Rozporządzenia 2016/679.”Wykł. r.pr. Michał  Miłosz

10.00-10.15 przerwa kawowa

12.00 zakończenie szkolenia, wyjazd

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content