Wiadomości

15 lutego 2019

Prawnicy Europejscy na Lesbos – apel o darowiznę

Gdańsk,   15 lutego 2019 r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny na rzecz organizacji pozarządowej „Prawnicy Europejscy na Lesbos” (European Lawyers in Lesvos ELIL). Państwa dofinansowanie pozwoliłoby na wsparcie dalszego działania tej organizacji, której głównym zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej uchodźcom przebywającym w obozie Moria na wyspie Lesbos w Grecji. Z prośbą o takie wsparcie zwrócił się m.in. do samorządów prawniczych wielu krajów europejskich Dyrektor Zarządzający ELIL Philip Worthington.

 

Organizacja „Prawników Europejskich na Lesbos ELIL” została założona w 2016 roku przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE oraz Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów DAV m.in. dzięki hojnemu wsparciu polskich okręgowych izb radców prawnych, które takie dofinansowanie na rzecz ELIL wiosną 2016 roku również przekazały – w sumie była to kwota 5.500 euro. Pieniądze te pozwoliły wówczas sfinansować pobyt na wyspie Lesbos prawników świadczących systematyczną pomoc prawną.

 

Pomoc ta przynosi zauważalne efekty, jednak warunki pracy są trudne, a wielu ludzi ciągle czeka na wsparcie. Obóz Moria jest przeludniony – przebywa w nim ok. 8000 osób na nieco ponad 3.000 miejsc. Obecnie do obozu przybywają przede wszystkim uchodźcy z Syrii, Afganistanu czy Iraku. Działania podejmowane przez ELIL pozwalają przygotować przebywających w obozie ludzi do procedury uzyskania azylu, ale także zrozumieć obowiązki i prawa im przysługujące. Misją ELIL jest więc w szczególności realizowanie zasad poszanowania praw człowieka i praworządności.

 

ELIL wskazuje, że na dokończenie realizowanych  w 2018 r. zadań oraz ich kontynuację w 2019 roku poszukuje dodatkowego finansowania w łącznej kwocie 75.000 euro. Koszt udzielenia pomocy prawnej jednej osobie szacowany jest przez ELIL na niecałe 25 euro. Uzyskanie dodatkowego finansowania pozwoliłoby także rozszerzyć działalność ELIL poza Grecję oraz pomagać uchodźcom przybywającym do Hiszpanii czy Włoch.

 

W załączeniu znajdą Państwo materiały informacyjne w języku angielskim przekazane z organizacji „Prawników Europejskich na Lesbos ELIL”. Z bieżącymi informacjami można także zapoznać się na stronie internetowej ELIL pod następującym linkiem: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/

 

Przelewy – darowizny w dobrowolnej wysokości na rzecz ELIL opatrzone tytułem „Darowizna dla European Lawyers in Lesvos ELIL” można realizować na rachunek KIRP prowadzony w euro w mBanku S.A.: PL50 1140 1010 0000 5370 2300 1002, BREXPLPWMBK. Pieniądze zostaną następnie przekazane do ELIL. Po wykonaniu przelewu, będziemy zobowiązani za przesłanie jego potwierdzenia na adres
e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

 

Istnieje także możliwość dokonania bezpośredniej wpłaty na rzecz ELIL poprzez stronę internetową tej organizacji: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate/ W przypadku wybrania tej możliwości przekazania darowizny, również prosimy o wiadomość na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

 

 

Zachęcamy do wsparcia tego programu niesienia pomocy prawnej przez prawników z całej Europy uchodźcom  z wyspy Lesbos licząc na Państwa hojność. Nawet najmniejszy datek będzie bardzo pomocny.

 

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content