Wiadomości

31 maja 2016

Powołanie koordynatora i zespołu ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że na posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 21 maja 20016 r. powołano zespół ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Koordynatorem zespołu jest r. pr. Anna Kluczek-Kollar, członkowie to r. pr. Hanna Kleina-Rokicka, r. pr. Patryk Standarski, apl. radc. Jakub Turski.

Z radością powiadamiamy, że na spotkaniu zespołu w dniu 24 maja (połączonym ze spotkaniem zespołu ds. obsługi medialnej), jego skład uległ poszerzeniu o następujące osoby: r. pr. Marta Małysa, r. pr. Magdalena Jacek, apl. radc. Tomasz Dunst, apl. radc. Adam Chudziński, r.pr. Bartosz Szolc-Nartowski.

„Matką chrzestną” zespołu jest r. pr. Magda Witkowska, Przewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, członek rady OIRP w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka oraz działaniami pro bono do współpracy z zespołem!

Niektóre już podjęte inicjatywy to współpraca w ramach zespołu ds. modelu imigrantów w Gdańsku, współpraca z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Centrum Praw Kobiet, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, działalność upowszechniająca wiedzę w zakresie praw człowieka i praw dziecka oraz integracji społecznej.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content