Wiadomości

23 maja 2018

Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień – 16.06.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej wspólnie przez Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogólnokrajowej konferencji pt. „Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień”.

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić formom oraz skutkom sprzedaży składników majątkowych upadłego dłużnika. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniu 16 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Zważywszy na istotne skutki społeczne, ekonomiczne i prawne sprzedaży składników majątkowych dłużnika po ogłoszeniu jego upadłości wydaje się celowym zorganizowanie konferencji, pozwalającej na zaprezentowanie i przedyskutowanie najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem regulacji prawnych umożliwiających realizację zasady jak najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą na utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika. Nie tylko celowe, ale nawet konieczne jest przeprowadzenie dyskusji i analizy proponowanych w tym obszarze zmian oraz dokonania wymiany poglądów.
W związku z powyższym zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania udziału w konferencji na adres e-mail: konferencjaupadlosc@prawo.ug.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018r. oraz napisania artykułu do publikacji pokonferencyjnej także przez młodych naukowców (doktorantów i seminarzystów).
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym informacje dotyczące możliwości zakwaterowania, zamieszczone będą na stronie internetowej Zjazdu: www.prawo.ug.edu.pl/konferencjaupadlosc

Za udział w konferencji przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content