Wiadomości

30 maja 2017

Porozumienie o współpracy z Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Gdańsku oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zawarły w dniu 22 maja br. porozumienie o współpracy, które ma na celu wyrażenie intencji oraz stworzenie ram organizacyjnych dla edukacji w zakresie wiedzy o prawie wśród uczniów tej szkoły.
W  ramach programu edukacji prawnej przewidziano m.in.
(a)  przeprowadzanie lekcji z zakresu edukacji prawnej,
(b)  organizację warsztatów doskonalących:
– umiejętności oratorskie, negocjacyjne,
– kreatywność oraz zdolność przekonywania i komunikacji,
– prowadzenie symulacji rozpraw sądowych (moot court),
(c)  organizację konkursów z  wiedzy o prawie,
(d)  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów,
(e)  organizację, przy współpracy z Sądami, udziału uczniów w
rozprawach  sądowych,
(f)  inne uzgodnione przez Strony formy edukacji prawnej.

Porozumienie w imieniu GASP podpisała Pani Dyrektor Joanna Burandt a w imieniu OIRP w Gdańsku Pan Dziekan Jerzy Mosek. Koordynatorem realizacji zamierzeń wymienionych w porozumieniu ze strony naszej Izby jest r. pr. Anna Kluczek-Kollar.
Współpraca naszej Izby z GASP rozpoczęła się już w 2015 r., kiedy to dzieci uczestniczyły w lekcjach prawa organizowanych w ramach Europejskiego Dnia Prawnika. W 2016 r. powtórzyliśmy lekcje, tym razem organizując je również dla dzieci z klas 2 i 3. W ramach zawartego niedawno porozumienia rozpoczęliśmy także wspólne działania poprzez stworzenie w szkole podstawowej koła naukowego prawa. Koło ruszy od nowego roku szkolnego.
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content