Wiadomości

24 stycznia 2018

Podyplomowe Studia Prawa Karnego – WPiA Łódź

 • Podyplomowe Studia Prawa Karnego – WPiA Łódź

  Edycja 2018/2019

  Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego. Studia zostały powołane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

  Program Studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

  1.  Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
  4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze.

  Program Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego r. ak. 2018/2019

  Harmonogram zjazdów rok akademicki 2018/2019

  Studia kończą się egzaminem.

  Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych.

  Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

  Zajęcia będą prowadzone w soboty, wyjątkowo w niedziele.

  Czas trwania Studiów:

  Kwiecień 2018 – marzec 2019

  Liczba miejsc:

  30

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 15

  Inauguracja Studiów:

  Kwiecień 2018 roku

  Zakończenie Studiów:

  Luty/marzec 2019 roku

  Rekrutacja prowadzona jest do 6 kwietnia 2018 r.

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

  Zasady odpłatności za Studia:

  Opłata za Studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 • Rekrutacja

  Rekrutacja prowadzona jest do 6 kwietnia 2018 r.

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

   

   

  Dokumenty można składać:

  • osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w sekretariacie
   Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, pokój 4.13, w godzinach 10-14 (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12),
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres,
  • elektronicznie (skany) na adres: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

  Weryfikacja uczestników będzie odbywać się na podstawie złożonych dokumentów.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content